Uitnodiging seminarie 02.02.2023: Belangrijke nieuwigheden in het arbeidsrecht: bent u nog mee?

De Belgische wetgever heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten in het arbeidsrecht. Naast de nieuwe wetgeving rond de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers en de medische overmacht is 2022 geëindigd met nog heel wat nieuwe wetgeving die belangrijke nieuwigheden en wijzigingen introduceert in het Belgische arbeidsrecht. Wij denken hierbij aan de volgende nieuwigheden: de mogelijkheid […]