BEPERKTE OF ESSENTIËLE AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN, WAT ZIJN DE CRITERIA?

  De afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.1, §1 VCRO is voor vele vergunningsaanvragers een zeer nuttig instrument om in hun aanvraag ‘beperkt af te wijken’ van geldende stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt echter enkel voor bepaalde voorschriften en het begrip ‘beperkte afwijking’ wordt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen restrictief geïnterpreteerd.   Situering Artikel 4.3.1, […]

EEN GEHUWDE DRAAGMOEDER: MAG DE BIOLOGISCHE WENSVADER GEWOON DE VADER ZIJN?

Het draagmoederschap in België kent geen wettelijke regeling. Afspraken tussen de wensouders en draagmoeder zijn juridisch niet bindend of afdwingbaar voor de rechtbank. Dit neemt niet weg dat het in de praktijk wel bestaat. De regels inzake afstamming blijven dan ook van toepassing, zelfs al werd er een contract afgesloten. De wettelijke moeder is de […]