DAN TOCH GEEN RELATIVITEITSVEREISTE EN ATTENTIEPLICHT

Het Grondwettelijk Hof sprak zich recent uit omtrent enkele beroepen tot vernietiging tegen de wetgeving van het Vlaamse Gewest die tot doel had de procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen te optimaliseren. In dit arrest werd geoordeeld dat twee  ontvankelijkheidsvoorwaarden strijdig zijn met het recht op toegang tot de rechter en met het recht op bescherming van een gezond leefmilieu.