NIEUWE WETGEVING: HOE SCHULDEN VAN EEN CONSUMENT INVORDEREN?

Op 4 mei laatstleden werd er een nieuwe wet goedgekeurd houdende invoeging in het Wetboek van economisch recht van een boek XIX “Schulden van de consument”.
Deze nieuwe wet is van toepassing op elke vervallen en onbetaalde schuld van een consument aan een onderneming.
Daarnaast biedt de wet een regelgevend kader voor elke minnelijke invordering van schulden en elke activiteit van minnelijke invordering van schulden van een consument aan een onderneming.

KAN (OOK) IK MIJN STIEFKIND ADOPTEREN?

Nieuw-samengestelde gezinnen zijn vandaag geen uitzondering meer. Binnen deze gezinnen ontstaan er vaak hechte banden tussen het stiefkind en zijn stiefouder. Sterker nog, sommige stiefouders beschouwen hun stiefkind als hun eigen kind en willen hun band dan ook juridisch verankerd zien en het stiefkind een gunstig erfrechtelijk statuut geven. Een stiefouderadoptie kan hiervoor een mogelijke piste zijn. Maar wat als het stiefkind al door een andere stiefouder geadopteerd werd?