GEBUISD…. EN NA PROCEDURE BIJ RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN TOCH ….GESLAAGD

* Een derdejaars studente bachelor lager onderwijs was geslaagd voor al haar theorievakken maar kreeg een 9/20 op de praktijkstage. Dit was een niet tolereerbaar opleidingsonderdeel. Eerst werd een verplichte interne procedure bij de interne beroepscommissie van de school gevoerd. Die interne beroepscommissie verklaarde het beroep ongegrond. Tegen die beslissing stelden wij een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad […]