HOMOGENEZINGSTHERAPIE STRAFBAAR IN BELGIË

In verschillende landen is ‘homogenezingstherapie’ al langer strafbaar. Dit zijn therapieën of behandelingen die bedoeld zijn om de seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie van LGBTQI+-personen te veranderen, te onderdrukken of uit te wissen, zodat het individu zich voegt naar de cisgender, heteroseksuele, binaire sociale norm. Het parlement heeft op 20 juli 2023 een wet aangenomen, […]