Naar een meer genderinclusief rechtssysteem: wijziging geslachtsregistratie/voornaam om transredenen meermaals mogelijk vanaf 1 oktober 2023

Het Grondwettelijk Hof velde op 19 juni 2019 een belangrijk arrest waarin de Transgenderwet van 25 juni 2017 op een aantal punten vernietigd werd. Zo oordeelde het Hof dat de principiële onherroepelijkheid van een aanpassing van de geslachtsregistratie personen met een fluïde genderidentiteit op ongerechtvaardigde wijze discrimineert. Ook het feit dat transgenderpersonen hun voornaam maar éénmalig kunnen aanpassen is volgens het Hof ongrondwettig. Deze ongrondwettigheden worden nu door de wetgever rechtgezet met ingang van 1 oktober 2023 door de wet van 20 juli 2023 tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie.