De fiscale visitatie veronderstelt (blijvende) toestemming

De wet voorziet dat onder bepaalde voorwaarden aan de Administratie in het kader van een fiscale controle vrije toegang moet worden verleend tot beroepslokalen en zelfs tot de woning van de belastingplichtige. Dit is de zogenaamde ‘fiscale visitatie’. Er bestaat in de rechtspraak reeds geruime tijd de tendens om aan deze fiscale visitatie een zeer […]

(VER)HUREN? ENKELE TIPS

  Overweegt u als eigenaar van een woning of appartement om dit te huur te stellen maar vreest u de hieraan verbonden risico’s? Weet dan dat in geval van niet betaling van de huur beroep gedaan kan worden op het “fonds voor bestrijding van uithuiszettingen”. Dit fonds verleent tussenkomst aan het OCMW wanneer het OCMW […]

Kennisgevingsplicht in het kader van het verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar: Voor- of laattijdige kennisgeving leidt mogelijks tot verval van het verhaalsrecht

Waarover gaat het precies?   Art. 151 Verzekeringswet (2014) stelt voorop dat een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeraar (zoals de WAM-verzekeraar) in bepaalde situaties de benadeelde van een schadegeval moet vergoeden terwijl hij door de wet of door het verzekeringscontract zijn dekking tegenover de verzekerde had kunnen verminderen of zelfs had kunnen weigeren.   Denk bijvoorbeeld maar […]