Wetsontwerp Bestuurlijke Handhaving definitief goedgekeurd

Deze week werd in de kamer het wetsontwerp betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving goedgekeurd. Deze wet beoogt de lokale besturen een specifieke rechtsgrond te bieden om maatregelen te nemen gericht op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit.   Één van de wettelijke kerntaken van een gemeente is om de openbare orde te verzekeren. Hiertoe hadden de […]