Familienaamswijziging wordt soepeler vanaf 1 juli 2024

  In de Belgische wetgeving heeft men altijd het principe gehanteerd dat de familienaam onveranderlijk is. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een afwijking van dit principe worden aanvaard. Wie op dit moment zijn of haar familienaam wil wijzigen, moet een procedure volgen bij de FOD Justitie. Het begint met het indienen van een gemotiveerd schriftelijk […]

Het bewijs van de rechtsgeldige publicatie van gemeentelijke belastingreglementen aan de hand van informaticagegevens eindelijk aanvaard

  De rechtsgeldige publicatie van gemeentelijke belastingreglementen is het voorwerp van menige discussies met belastingplichtigen.   Het Vlaamse Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de bekendmaking van belastingreglementen moet gebeuren via de webtoepassing van de gemeente en dat het bewijs van de bekendmaking en de datum ervan moet blijken uit […]