ZONNEPANELENFRAUDE EN DE KRUISTOCHT VAN FLUVIUS

  In het kader van de vergroening van energiemarkt is  door de Vlaamse overheid beroep gedaan op de burger om de klimaatdoelstelling te behalen door o.m. een subsidiesysteem uit te werken bij de plaatsing van zonnepanelen.  Doelstelling is de burgers financieel te motiveren om te investeren in zonnepanelen. De burger bekomt fiscale incentives zoals een […]

NIEUW: wijzigingen rijopleiding sinds 1 maart 2024

  Wie voortaan een rijbewijs wil halen, zal rekening moeten houden met de volgende twee wijzigingen:   Vormingsmoment begeleider – voorlopig rijbewijs met begeleider dat 36 maanden geldig is (M36) en vervallen voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvoor eenmalig voorlopig rijbewijs (M12) werd aangevraagd: De begeleider van een dergelijke kandidaat-bestuurder zal voortaan verplicht worden om […]