Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

23 februari 2017… De dag waarop de omgevingsvergunning eindelijk een feit wordt!

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Met de komst van de omgevingsvergunning zal het Vlaamse vergunningenlandschap voorgoed gewijzigd worden. De vergunning verenigt immers de milieu- en stedenbouwkundige vergunning, en heeft tot gevolg dat zowel de stedenbouwkundige- als de milieutechnische aspecten van een voorgenomen project voortaan in één procedure beoordeeld zullen worden.

U zal bijgevolg niet langer meer allerlei stappen voor het verkrijgen van deze beide vergunningen moeten doorlopen, één aanvraag en één procedure tot het bekomen van de (allesomvattende) omgevingsvergunning zal volstaan.

Het doel van de omgevingsvergunning is duidelijk: besparen van tijd en kosten. Doordat er ook maar één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd zal moeten worden, kunnen ook tegenstrijdige adviezen en besluiten vermeden worden. Dit komt uiteraard de efficiëntie en de rechtszekerheid ten goede!

Op 27 november 2015 al keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister Joke Schauvliege het besluit tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning definitief goed. Het was echter nog wachten tot op het moment dat het besluit gepubliceerd zou worden in het Belgisch Staatsblad.

Op 23 februari 2016 was het dan eindelijk zover en werd het uitvoeringsbesluit van 27 november 2015 gepubliceerd. Hierdoor zal de omgevingsvergunning op donderdag 23 februari 2017 in werking treden.