Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Adviespakket nazicht statuten vennootschap

  • Vennootschaps-, Verenigings en Rechtspersonenrecht

 

Opmerkelijk is dat nog maar één op de tien Belgische vennootschappen hun statuten hebben aangepast.

Wie tijdig de statuten van zijn vennootschap onder de loep wil nemen, begint hier best nu aan want het dreigt in 2023 druk te worden bij de notarissen. Dit is het moment bij uitstek om de statuten op maat uit te tekenen en de opportuniteiten die het WVV biedt, vast te grijpen. Denk bijvoorbeeld aan het meervoudig stemrecht.

Wij stellen voor om u te assisteren in het gebruik van de mogelijkheden die het WVV biedt om de statuten te laten aansluiten bij een door u gewenste situatie.

Dit adviespakket bestaat concreet uit:

  1. Nazicht van de bestaande statuten en de rechtsvorm en kennisname van uw wensen.
  2. Tijdens een opvolgend consult bespreken wij wat mogelijk en gewenst is binnen het nieuwe wettelijke kader. Wat gewenst is kan een andere rechtsvorm zijn dan diegene die men voor ogen had, het anders formuleren of het weglaten van bepalingen, enz.

 

Kostprijs 279 ex. BTW (voor 2u) (nazicht + consult). Dit is de prijs voor de nazicht van 1 vennootschap.

Contacteer ons corporate team voor meer informatie.