Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Afschaffing BTW-vrijstelling voor online kansspelen : de speler “maakt kans” op betaling van de BTW

  • Fiscaal recht

Het BTW-Wetboek voorziet reeds geruime tijd in een BTW-vrijstelling voor weddenschappen, lote­rijen en andere kans- en geldspelen, aangezien de kans- en geldspelen onderworpen worden aan een afzonderlijke belasting : de belasting op de spelen en weddenschappen.

Vanaf 1 juli 2016 zullen de kans- en geldspelen die online georganiseerd worden toch aan de BTW onderworpen worden. De BTW-vrijstelling zal nog slechts gelden voor de loterijen en andere kans- en geldspelen, niet langs elektronische weg georganiseerd. Dit betekent niet dat de kansspelentaks afgeschaft zal worden voor online kansspelen. Naast de kansspelentaks, zal op de online kansspelen aldus ook BTW verschuldigd zijn.

Speel je vanaf 1 juli 2016 mee aan bv. sportpronostieken via internet, dan zal hierop BTW verschuldigd zijn.

De BTW die verschuldigd is, zal berekend worden op alles wat de aanbieder van de kansspelen verkrijgt als tegenprestatie van de deelnemers voor hun deelname. Wanneer bijvoorbeeld een gedeelte van de inzet van de deelnemers als winst wordt uitgekeerd, zal op dit gedeelte geen BTW betaald moeten worden door de aanbieder.

Normaal gezien is het de aanbieder van de spelen, die gehouden is de BTW te voldoen, zodat deze wetswijziging geen rechtstreekse impact zou mogen hebben op de deelnemers aan dergelijke spelen.

In het kader van de opheffing van de BTW-vrijstelling voor elektronische kansspelen, wordt in het BTW-Wetboek ingeschreven dat de speler zelf tegenover de Staat hoofdelijk gehouden is tot voldoening van de BTW die de aanbieder verschuldigd is, wanneer de aanbieder niet beschikt over een Belgisch BTW-nummer of een EU-BTW-nummer.

Elektronische diensten worden geacht plaats te vinden in het land waar de afnemer gevestigd is. Een buitenlandse aanbieder van online kansspelen, zal dus in beginsel Belgische BTW moeten afdragen op de inzetten die hij heeft ontvangen vanuit België.

Laat een buitenlandse aanbieder na de Belgische BTW te voldoen, dan zal iedere particulier, die deelneemt aan dergelijke spelen, volgens de nieuwe regeling aangesproken kunnen worden voor de betaling van de BTW.

Of een buitenlandse aanbieder effectief de Belgische BTW betaalt, kan echter niet worden nagegaan, zodat het deelnemen aan online spelen in de toekomst een bijkomend risico met zich zal meebrengen.

Annemiek Lewandowski