Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Anticipatieve inbreng van onroerend goed in de toekomstige huwelijksgemeenschap

  • Familierecht

Sedert 1 september 2018 kunnen (nog) niet gehuwde partner op het ogenblik van de verwerving van een onroerend goed in de akte van eigendomsverkrijging hier een anticipatieve inbreng van doen in een later huwelijks gemeenschappelijk vermogen.

Echtgenoten bouwen thans immers veel meer dan vroeger reeds voor het huwelijk (vaak gezamenlijk) een vermogen op. Zonder inbreng in een latere huwelijksgemeenschap blijft het voorhuwelijkse, gezamenlijk opgebouwde vermogen aan de echtgenoten in onverdeeldheid toebehoren. Willen de echtgenoten het goed tot het gemeenschappelijk vermogen laten behoren, dan was tot 1 september 2018 een inbreng en dus een huwelijkscontract noodzakelijk, met alle kosten van dien.

Door in de akte van eigendomsverkrijging tot anticipatieve inbreng over te gaan, zal het goed in geval van een later huwelijk zonder verder notariële initiatieven tot het gemeenschappelijk vermogen behoren alsof het was ingebracht. Dit vermijdt dubbele akte- en registratiekosten.

Daaruit volgt dat ook voor deze goederen de nog openstaande schulden die er op wegen van rechtswege gemeenschappelijk worden. De verdere afbetaling met gemeenschapsgeld en van deze schulden, moet niet worden verrekend.

De toepassingsvoorwaarden voor een anticipatieve inbreng zijn als volgt:

–    Een anticipatieve inbreng is enkel mogelijk voor onroerende goederen.

–    De partners hebben eenzelfde onverdeeld aandeel in volle eigendom in het verworven onroerend goed.

–    De wijze van eigendomsverkrijging (koop, ruil, schenking) speelt geen rol. De beide partners kunnen ook op verschillende wijzen de eigendom verwerven.

–    De partners moeten evident nadien wel huwen en dit onder een gemeenschapsstelsel.

Willen de partners op het ogenblik van het huwelijk alsnog de inbreng in het gemeenschappelijk vermogen tegengaan, dan kunnen zij dit in hun huwelijkscontract aangeven .

–    Op het ogenblik van het huwelijk moet het onroerend goed nog in natura aanwezig zijn. De anticipatieve inbreng werkt niet door voor de gelden of goederen die in de plaats zijn gekomen, tenzij de akte van verkrijging andermaal een verklaring van anticipatieve inbreng bevat.

Mr. Caroline Boven