Karen Kelchtermans schittert in het Magazine Federale Verzekering voor ondernemers!

Mr. Karen Kelchtermans schittert vanaf deze week op de cover van #23 van het Magazine Federale Verzekering voor ondernemers ‘Business Contact’. Ze geeft er enkele concrete tips over hoe bouwondernemers zich in moeilijke tijden van dalende winstgevendheid en afkoeling van het werkvolume kunnen wapenen. Niet alleen is het maken van duidelijk afspraken belangrijk, maar ook […]

Droogteschade moet worden vergoed

In mijn vorige artikelen gaf ik reeds meer duiding omtrent ‘schade door grondverzakking’ en de ‘droogtewet’ die door de verzekeraars werd aangevochten bij het Grondwettelijk Hof.

Uitnodiging seminarie 02.02.2023: Belangrijke nieuwigheden in het arbeidsrecht: bent u nog mee?

De Belgische wetgever heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten in het arbeidsrecht. Naast de nieuwe wetgeving rond de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers en de medische overmacht is 2022 geëindigd met nog heel wat nieuwe wetgeving die belangrijke nieuwigheden en wijzigingen introduceert in het Belgische arbeidsrecht. Wij denken hierbij aan de volgende nieuwigheden: de mogelijkheid […]

De zaak der wegen in de geïntegreerde procedure… to be continued.

In haar tussenarrest van 24 november 2022 stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof. Het voorwerp van beide vragen is de geïntegreerde procedure bij een omgevingvergunningsaanvraag in graad van administratief beroep. Wat met uw vergunningsaanvraag indien de Vlaamse regering de beslissing van de gemeenteraad omtrent een gemeenteweg vernietigt?