UPDATE: termijn om nieuwe verklaring 111.3-2024 in te dienen wordt verlengd tot 1 juli 2024!

Gisteren heeft de Administratie een erratum gepubliceerd (Circulaire 2024/C/35) bij de Circulaire (2024/C/32) van 8 mei, aangezien er onduidelijkheid bestond over de toepassing van de administratieve toegeving inzake het indienen van de nieuwe verklaring 111.3-2024 in het kader van de overgangsregeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief in het geval van de levering van een gebouw na afbraak en heropbouw.

Nieuwe verklaring 111/3 in te dienen vóór 31.05.2024 door bouwpromotoren voor toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% in geval van verkoop (levering) na afbraak en heropbouw!

Sedert 1 januari 2024 kunnen bouwpromotoren in het kader van de ingevoerde (permanente) regeling inzake afbraak en heropbouw niet langer genieten van het verlaagd btw-tarief van 6% voor de verkoop van een woning. In het kader van een overgangsregeling kunnen verkopen tot eind 2024 nog van het verlaagd btw-tarief van 6% genieten. In een nieuwe FAQ verduidelijkt de Administratie dat er dan wel een nieuw formulier 111/3-2024 ingediend zal moeten worden vóór 31 mei 2024 of uiterlijk op het moment van de voorlopige oplevering in het geval van een verkoop op plan!

HET SLACHTOFFERFONDS: MEER TIJD OM FINANCIËLE HULP AAN TE VRAGEN

  Met de Wet van 18 januari 2024 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III, werden de termijnen om een verzoek in te dienen bij het Slachtofferfonds verlengd.[1] De kans dat slachtoffers van terrorisme en opzettelijke gewelddaden in de kou blijven staan wordt dankzij deze wetswijzing fundamenteel verkleind.   Onderscheid tussen meerderjarige en […]

STAKING BRUSSELS AIRLINES : WELKE RECHTEN HEB JE ALS REIZIGER?

Vrijdagavond 22 maart werd nog aangekondigd dat de piloten van Brussels Airlines vanaf woensdag 27 maart voor vier dagen het werk zouden neerleggen. Naar schatting zouden 80.000 passagiers getroffen worden en dit net bij het begin van de paasvakantie. De impact van deze nieuwe stakingsactie zou dus enorm zijn en de luchtvaartmaatschappij verwachtte veel hinder […]

Naamsverandering na wijziging afstammingsband: nieuwe regelgeving sedert 1 maart 2024

De wijziging van iemand zijn afstammingsband kan ertoe leiden dat hierdoor ook de familienaam aangepast zal worden. Op 1 maart 2024 is er nieuwe regelgeving in werking getreden omtrent deze naamsverandering na de wijziging van een afstammingsband. De betreffende wet van 19 december 2023 zorgt er onder andere voor dat minderjarige kinderen die de leeftijd […]

ZONNEPANELENFRAUDE EN DE KRUISTOCHT VAN FLUVIUS

  In het kader van de vergroening van energiemarkt is  door de Vlaamse overheid beroep gedaan op de burger om de klimaatdoelstelling te behalen door o.m. een subsidiesysteem uit te werken bij de plaatsing van zonnepanelen.  Doelstelling is de burgers financieel te motiveren om te investeren in zonnepanelen. De burger bekomt fiscale incentives zoals een […]

NIEUW: wijzigingen rijopleiding sinds 1 maart 2024

  Wie voortaan een rijbewijs wil halen, zal rekening moeten houden met de volgende twee wijzigingen:   Vormingsmoment begeleider – voorlopig rijbewijs met begeleider dat 36 maanden geldig is (M36) en vervallen voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvoor eenmalig voorlopig rijbewijs (M12) werd aangevraagd: De begeleider van een dergelijke kandidaat-bestuurder zal voortaan verplicht worden om […]