HET ALGEMENE CONTENTIEUX OMGEVINGSRECHT VOLLEDIG BIJ RAAD VERGUNNINGSBETWISTINGEN?

Afdeling Wetgeving van Raad van State houdt voorlopig de boot af.
Op heden is de Raad voor Vergunningsbetwistingen (“RvVb”) onder meer bevoegd voor beroepen ingesteld tegen omgevingsvergunningen en beslissingen inzake onteigeningen. De Vlaamse decreetgever wil nu ook de beroepen tegen RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen en definitieve voorkeursbesluiten en projectbesluiten inzake complexe projecten onderbrengen bij de RvVb. Dit zou ervoor zorgen dat het volledige contentieux ‘omgevingsrecht’ ondergebracht wordt bij één administratief rechtscollege. De Afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft echter een aantal interessante bemerkingen bij dit idee.

DROOGTEWET IS GRONDWETTIG

Historie Assuralia, de koepel van de Belgische verzekeraars was naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de droogtewet aan te vechten die de verzekeraars verplichtte droogteschade aan woningen te dekken via de brandverzekering. Door de klimaatverandering en alsmaar toenemende droogte van de voorbij jaren ondervinden alsmaar meer huiseigenaars schade aan woning omdat door de droogte de […]

Donderdag 25 mei – Kom sparren met onze professionals!

Op donderdag 25 mei zet Gevaco Advocaten zijn deuren open voor startende ondernemers boordevol ambitie en ideeën. In ware speeddate-stijl krijgen de ondernemers van morgen tips en tricks van onze experten binnen diverse rechtsdomeinen (contracten, GDPR-IT-merken, vastgoed, personeel, vennootschapsvorm, fiscale optimalisatie, enz. ..) en kunnen ze in een ongedwongen sfeer van gedachten wisselen met jonge starters […]

Gevaco sportief!

Afgelopen weekend vond de Baloise Antwerp 10 miles plaats! De ideale gelegenheid voor het Gevaco Runners team om de benen, conditie en mentale paraatheid te testen. We tekenden minder voltallig present dan andere loopwedstrijden, maar laat ons dat er vooral niet van weerhouden om onze sportieve collega’s een dikke proficiat te wensen! Met aangescherpte tijden […]

Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool vertegenwoordigde België op de FIRST LEGO LEAGUE! Gevaco Advocaten is een meer dan trotse partner.

Het team van het Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool mocht afgelopen week na winst in de FIRST LEGO League BeLux Championship België vertegenwoordigen in de finale die plaatsvond in Houston (Verenigde Staten van Amerika). Teams van over de hele wereld (Japan, Australië, Israël, ..) streden er tegen elkaar. De leerlingen (12-13 jarigen) tekenden voor een geweldig […]

UITERLIJK TOT 31 DECEMBER 2023 KAN U NOG EEN FISCALE REGULARISATIE AANVRAGEN!

Hoewel de mogelijkheid tot het regulariseren van federale belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw,…) op tegoeden in het buitenland reeds lange tijd bestaat, zijn er nog steeds mensen die momenteel een regularisatieaanvraag indienen. Vaak worden zij geconfronteerd met het gegeven dat hun Belgische bank de overbrenging van tegoeden weigert die bij het aflopen van bijvoorbeeld een levensverzekeringscontract […]

DAN TOCH GEEN RELATIVITEITSVEREISTE EN ATTENTIEPLICHT

Het Grondwettelijk Hof sprak zich recent uit omtrent enkele beroepen tot vernietiging tegen de wetgeving van het Vlaamse Gewest die tot doel had de procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen te optimaliseren. In dit arrest werd geoordeeld dat twee  ontvankelijkheidsvoorwaarden strijdig zijn met het recht op toegang tot de rechter en met het recht op bescherming van een gezond leefmilieu.

OPGELET VOOR EEN HYPO ACHTER HET STUUR!

  (Vonnis Pol. Genk, 12 januari 2023, onuitgegeven) Mevrouw X veroorzaakte een ongeval nadat zij getroffen werd door een hypo. Zij was sedert haar prille jeugd diabetespatiënt type 1 en aldus zeer goed op de hoogte van de acties die zij diende te ondernemen om haar bloedsuikerwaarden onder controle te houden. De waarden moeten voortdurend […]

BEPERKTE OF ESSENTIËLE AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN, WAT ZIJN DE CRITERIA?

  De afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.4.1, §1 VCRO is voor vele vergunningsaanvragers een zeer nuttig instrument om in hun aanvraag ‘beperkt af te wijken’ van geldende stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt echter enkel voor bepaalde voorschriften en het begrip ‘beperkte afwijking’ wordt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen restrictief geïnterpreteerd.   Situering Artikel 4.3.1, […]