Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

AVONDSEMINARIES GEVACO

  • Handels- en Economisch recht

Op 07.03.2018 organiseerde Gevaco voor haar cliënteel een avondseminarie inzake vastgoedrecht.

De bijeenkomst werd druk bijgewoond.

De volgende items werden behandeld :

– Totstandkoming en bewijs van vastgoedtransacties na het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 19.12.2016.

(Mr. Charlotte Van Thienen)

– Verborgen gebreken bij verkoop van onroerende goederen : een stand van zaken.

(Mr. Michiel Beutels)

– Exoneratiebedingen in onderhandse en authentieke akten.

(Mr. Valerie Ghysen)

– De Woningbouwwet : een opfrissing.

(Mr. Karen Kelchtermans)

– De nieuwe Vlaamse registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning.

(Mr. Annemiek Lewandowski)

De leerrijke avondsessie werd afgesloten met een kleine receptie aangeboden door het kantoor.

—————————————–

Noteer reeds de datum van het volgende seminarie :

17.05.2018 : Facturen – Algemene voorwaarden Opvolging – Schadebeding – Intresten…

Door de nieuwe Pandwet is het noodzakelijk uw bestaande algemene voorwaarden eens onder de loep te nemen.

De sprekers leiden u doorheen de geldigheid, de afdwingbaarheid en de recente uitspraken van onze rechtsinstanties.

U ontvangt nog een uitnodiging en hopen u dan te mogen ontmoeten.