Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Be prepared: Luxemburgse bankgegevens weldra bij Belgische fiscus

  • Fiscaal recht

Lange tijd was Luxemburg omwille van het strenge bankgeheim een paradijs voor Belgen die aan hun belastingen wensten te ontsnappen of die hun zwart geld onder de radar van de fiscus en de strafrechter wensten te houden. Daar komt nu echter verandering in.

Middels de ‘Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information’ (in het kader van de Common Reporting Standards), sloten verschillende landen van over de hele wereld, waaronder tevens alle lidstaten van de Europese Unie, een overeenkomst waarbij ze er zich toe verbinden bepaalde financiële informatie, uit te wisselen met de bevoegdheid overheid – zijnde de fiscus – van andere landen. Deze internationale overeenkomst is tevens door de Europese Unie omgezet middels Richtlijn 2014/107/EU waardoor de voorheen zeer beperkte uitwisseling van gegevens tussen lidstaten aanzienlijk wordt uitgebreid. Dit alles kadert in de strijd tegen grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking.

Deze nieuwe regeling houdt in dat de Luxemburgse banken en verzekeringsinstellingen het beroepsgeheim moeten opgeven en bepaalde inlichtingen moeten verstrekken aan de Luxemburgse fiscus. De Luxemburgse fiscus speelt die dan op zijn beurt door aan de Belgische fiscus.

Waar krijgt de Belgische fiscus zoal zicht op in het licht van deze nieuwe regeling? In eerste instantie zal de fiscus een zicht krijgen op de identiteit (naam, adres, fiscaal identificatienummer en, indien het gaat om een natuurlijke persoon, geboortedatum en -plaats) en het rekeningnummer van de Belgen die een rekening houden bij een Luxemburgse bank. De fiscus wordt echter niet enkel op de hoogte gesteld van het feit dat bepaalde Belgen een rekening hebben in Luxemburg, maar tevens van het saldo van de rekening, de waarde van de kapitaal- of lijfrenteverzekering, de bedragen van de verworven rente, dividenden en verkochte effecten.

Deze nieuwe regeling heeft betrekking op gegevens vanaf 1 januari 2016, dewelke gerapporteerd moeten worden binnen een periode van 9 maanden na de afsluiting van het kalenderjaar. Dit wil zeggen dat de gegevens ten laatste moeten worden doorgespeeld aan de Belgische fiscus op 30 september 2017. Luxemburg heeft reeds aangegeven dat het in de loop van september 2017 zijn eerste lading gegevens overmaakt aan de fiscus.

Deze regeling vormt voor de belastingplichtige met rekeningen in Luxemburg niet noodzakelijk een probleem, namelijk wanneer men het bestaan ervan reeds aangeeft in zijn belastingaangifte. De situatie is echter anders wanneer men dit niet heeft gedaan waardoor vaak jarenlang geen belasting werd betaald op deze inkomsten of waardoor witgewassen kapitalen onontdekt konden blijven. Dit heeft tot gevolg dat het risico ontstaat dat men vervolgd wordt wegens fiscale fraude (art. 449 jo. art. 416 WIB) omdat men zijn belastingaangifte met bedrieglijk opzet niet correct heeft ingevuld, of wegens witwassen (art. 505 Sw.).

Een administratieve en/of strafrechtelijke vervolging kan echter vermeden worden door gebruik te maken van de het permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie en de kapitalen spontaan te regulariseren vóórdat de fiscus een procedure start middels een vraag tot inlichtingen.

Een gewaarschuwd persoon is er twee waard. Snel handelen is dan ook de boodschap.