Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Belangrijke mededeling m.b.t. de beroepstermijn voor derden tegen een omgevingsvergunning:

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

Belangrijke mededeling m.b.t. de beroepstermijn voor derden tegen een omgevingsvergunning:

Zoals in een eerder artikel op onze website beschreven (https://advocatenbureau-gevaco.be/nieuws/de-omgevingsvergunning-indienen-van-een-bezwaarschrift-tijdens-het-openbaar-onderzoek-tegen-een-vergunningsaanvraag/347/)  maakt niet enkel de gele bekendmakingsaffiche melding van de termijn waarbinnen een beroep kan worden ingediend door derde-belanghebbenden. Ook het omgevingsloket geeft deze periode aan. Het omgevingsloket doet dit echter op zéér verwarrende wijze.

Navraag leert ons dat een beroep dient ingesteld te worden de dag vóór de einddatum zoals die wordt aangegeven op het Omgevingsloket. Indien het omgevingsloket bijvoorbeeld het einde van de beroepsperiode op 20 maart 2019 vaststelt dient het door u ingestelde beroep ten laatste op 19 maart 2019 te worden aangetekend. Dient u het beroep pas in op 20 maart 2019 zal uw beroep onontvankelijk zijn en zal hiermee geen rekening worden gehouden.

Pas dus op je tellen en hou hiermee rekening bij het indienen van een beroep!

Kilian Stulens