Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Bent u slachtoffer van een medisch ongeval?

  • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Slachtoffers van een medisch ongeval kunnen langs verschillende wegen een schadeclaim instellen tegen de zorverlener of zorginstelling.

U kunt er steeds voor kiezen om naar de rechtbank te stappen. Sedert de invoering van de Wet Medische Ongevallen van 31 maart 2010 heeft u ook de mogelijkheid om een vergoedingsaanvraag in te dienen bij het Fonds voor Medische Ongevallen, een dienst binnen het RIZIV.

 

Interessant is dat deze wet niet alleen de vergoeding van de schade regelt voor medische ongevallen met aansprakelijkheid, maar ook een no-faultvergoedingssysteem invoert waarbij het slachtoffer ook recht heeft op integrale vergoeding bij een medisch ongeval indien de zorgverlener niet aansprakelijk is. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: de schade moet abnormaal en ernstig zijn.

 

Zo wordt aangenomen dat de schade abnormaal is indien zij op basis van de actuele en meest geavanceerde stand van de wetenschap had kunnen vermeden worden. Het Fonds gaat onderzoeken of de schade zich niet had voorgedaan indien de behandeling in ideale omstandigheden werd uitgevoerd.

Verder is de schade ook abnormaal indien  zij redelijkerwijze onvoorzienbaar was. Hier gaat het Fonds de globale gezondheidstoestand van de patiënt nagaan en op basis daarvan beoordelen of de schade die zich heeft voorgedaan een normaal te verwachten schade was.

 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding moeten ook een aantal fundamentele criteria vervuld zijn, nl. de patiënt moet getroffen zijn door een blijvende invaliditeit van 25% of meer, de patiënt moet gedurende minimum 6 maanden arbeidsongeschikt zijn. De schade moet bijzonder zwaar, ook economisch, de levensomstandigheden van de patiënt verstoren of de patiënt is overleden.

 

Indien deze voorwaarden vervuld zijn, zal het Fonds voor Medische Ongevallen instaan voor vergoeding van de patiënt.

 

De procedure voor het Fonds kan u opstarten door het invullen van een aanvraagformulier dat per aangetekende brief aan het Fonds moet verstuurd worden. Het Fonds moet dan in principe binnen de 6 maanden zijn gemotiveerd advies verstrekken of het al dan niet zal overgaan tot vergoeding. De praktijk leert dat dit wel langer duurt. Het advies van het Fonds is niet bindend zodat het slachtoffer nog steeds terecht kan bij de rechtbank voor (meer) vergoeding.

 

U kan steeds bij ons terecht voor het indienen van een aanvraag bij het Fonds of meer informatie over uw schadeclaim.