Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

BLOKDOWN 2.0: ALGEMENE VERGADERING VANUIT ONS KOT?

  • Bouwrecht

Wij hebben u, als syndicus of als mede-eigenaar, reeds gegidst doorheen de eerste lockdown (klik hier). Tot voor kort was het mogelijk om een fysieke algemene vergadering binnen een mede-eigendom te houden met maximum 40 deelnemers (Ministerieel Besluit 18.10.2020). Het organiseren van een algemene vergadering binnen een mede-eigendom wordt namelijk beschouwd als een professionele activiteit.

De langgevreesde tweede lockdown is echter een feit, zoals blijkt uit het Ministerieel Besluit (MB) van 28.10.2020. Wij merken evenwel op dat het MB geen melding meer maakt van het organiseren van algemene vergaderingen binnen een mede-eigendom. Betekent dit dat het niet meer mogelijk is om een fysieke algemene vergadering te houden met meer dan 4 personen, gelet op het samenscholingsverbod?

Wij vrezen van wel.

Uit de perscommunicatie van onze nieuwe minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, blijkt evenwel dat hij de mede-eigenaars en syndici niet is vergeten. Het kabinet van de minister van Justitie had de voorbije weken contact met de sector en zou volgende besluiten uitwerken:

  • De vergaderingen zullen digitaal kunnen plaatsvinden. Indien mede-eigenaars niet over digitale faciliteiten beschikken, kunnen zij kiezen met een volmacht te werken of fysiek deel te nemen mits de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden.
  • Indien de vergadering alsnog niet kan doorgaan, kan de vergadering worden uitgesteld (het betreft geen verplichting). De algemene vergaderingen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 kunnen met een jaar uitgesteld worden.
  • De algemene vergadering dient evenwel door te gaan, indien één of meer mede-eigenaars, die ten minste 1/5e van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, aandringen op de organisatie van de algemene vergadering. De begrenzing van het aantal aanwezigen op 40 personen zou evenwel blijven gelden.
  • Vandaag is unanimiteit vereist om schriftelijke beslissingen te nemen. Deze drempel zal verlaagd worden. Tot en met 31 maart 2021 zal men schriftelijk een beslissing kunnen nemen met een meerderheid van ten minste 4/5e van de mede-eigenaars.

Deze voorstellen zouden syndici en mede-eigenaars van appartementsgebouwen moeten toelaten om in deze corona-tijden op een veilige, gezonde en verantwoorde manier te vergaderen. De voorkeur gaat naar digitale algemene vergaderingen, doch deze kunnen mogelijks worden uitgesteld. Deze voorstellen zullen worden opgenomen in een wetsontwerp, hetgeen nog moet worden goedgekeurd.  

Tot nader bericht en verdere uitwerking van deze voorstellen, zal een algemene vergadering met meer dan 4 personen aldus niet toegelaten zijn. Wij volgen het verder op en houden u op de hoogte.

Houd het in tussentijd veilig en zorg voor mekaar.

Indien u vragen heeft aangaande uw mede-eigendom of uw syndicusschap, staan Mr. Karen Kelchtermans of Mr. Anne Loenders voor u klaar.