Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

BTW-bouwaangifte voor de bouwheer is vernieuwd: Aangifte is eenvoudiger en zal in de toekomst digitaal gebeuren

  • Bouwrecht

Waarom een BTW-bouwaangifte?

Wanneer u een nieuwbouw zet of uw bestaande woning grondig verbouwt, moet u daarvoor in principe een stedenbouwkundige vergunning krijgen. Bij de aflevering van die vergunning gaat de gemeente waar u bouwt ook de BTW-administratie hiervan op de hoogte brengen.

Na het einde van uw bouwproject moet u dan nog een BTW-bouwaangifte indienen.

Bij die aangifte moest u in het verleden nog allerlei documenten voegen, het was een hele klus. Op die manier kon de BTW dan controleren of er wel genoeg facturen voorgelegd kunnen worden met andere woorden of er niet te veel werken uitgevoerd werden zonder factuur.

Wanneer de BTW-administratie oordeelt dat het totale btw-bedrag te laag is in vergelijking met de waarde die uw nieuwbouw of verbouwing volgens hem heeft, zal hij u een btw-toeslag opleggen en misschien een boete.

Wat is er veranderd?

Vroeger moest u bij de aangifte en een hele papierwinkel toevoegen. Nu moet u nog enkel een korte vragenlijst invullen die voor de meeste bouwheren zal volstaan. Slechts een minderheid zal nog bijkomende informatie moeten toesturen.

Eind juni 2019 is de nieuwe procedure verschenen in het Belgisch Staatsblad.

In tegenstelling tot vroeger zal men alleen verdere vragen stellen en verantwoordingstukken opvragen voor die bouwprojecten waarvoor op grond van de verstrekte inlichtingen en andere informatie in het bezit van de BTW-administratie een nader onderzoek nodig lijkt. De andere bouwheren zullen na indiening van het formulier met de specifieke inlichtingen geen enkele verplichting meer hebben, behalve het bewaren van alle info.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u alle documenten van uw bouwproject goed bijhoudt bijvoorbeeld plannen, offertes, facturen, verantwoordingsstukken enzovoort. Wanneer u als bouwheer zelf of met de hulp van familie of vrienden bepaalde werken uitvoert, moet u ervoor zorgen dat u hiervoor de ‘bewijzen’ verzamelt: foto’s, een logboek van die werken, mail met een bedankje, getuigenissen van buren enzovoort. Hoe dan ook moet u deze info voor een periode van 5 jaar bijhouden.

Het nieuwe formulier is voornamelijk een vragenlijst. De bouwheer zal de volgende zaken moeten meedelen:

  • aard van de uitgevoerde werken (is het een nieuwbouw of een heropbouw na afbraak) en het btw-tarief dat werd toegepast (6, 12 of 21%)
  • relevante architectonische kenmerken van het gebouw (bv. de grondoppervlakte van de verschillende verdiepingen van het gebouw, het aantal verdiepingen, de vorm van het gebouw, het type dak of de aanwezigheid van kelders of bijgebouwen)
  • relevante bouwtechnieken die werden toegepast (zoals bv. de installatie van zonnepanelen, warmtepompen, airco, vloerverwarming, domotica)
  • kostprijs exclusief btw van de bouwwerken
  • overzicht van de door bouwheer zelf uitgevoerde werken
  • informatie over de mogelijke bestemming van het gebouw (bv. verhuur of onmiddellijke doorverkoop)

In principe zal u als bouwheer, net zoals voorheen, een bericht van de BTW-administratie krijgen dat u deze aangifte moet doen.  De termijn die u als bouwheer krijgt is nog steeds 3 maanden.

In principe moet de bouwheer alle info online invullen, maar de webapplicatie is hiervoor momenteel nog niet beschikbaar… In de kantlijn: als de bouwheer kan aantonen dat hij niet over de nodige IT infrastructuur beschikt mag hij het ook nog op papier invullen en indienen.

Totdat de online aangifte mogelijk is, ontvangt u als bouwheer voorlopig nog het papieren formulier om de BTW-bouwaangifte te doen.

 

Karen Kelchtermans

Advocaat