Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

BTW waarschuwing

  • Algemeen

Met ingang van 1 januari 2014 worden advocaten BTW-plichtig.

Dit heeft belangrijke wijzigingen tot gevolg in de relatie advocaat-cliënt, zeker wanneer die laatste zelf niet BTW-plichtig is.

Wij verstrekken u graag meer inlichtingen in dit verband.