Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Buurtwegenproblematiek: een straatje zonder eind

  • Bestuurs- en Omgevingsrecht

In navolging van de Wet van 10 april 1841 werden er zogenaamde Atlassen van de Buurtwegen opgesteld waarin de tracés en de weggrenzen van de buurtwegen werden geïnventariseerd. Naast de in de Atlassen opgetekende buurtwegen werden er nog een beperkte aantal andere wegen erkend als buurtwegen. Deze Atlassen kunnen ondertussen digitaal worden geraadpleegd.

Problemen:

In de huidige samenleving het bestaan van een groot aantal buurtwegentracés, zoals opgenomen in de Atlassen der Buurtwegen achterhaald zijn. In vele gevallen is er immers geen spoor meer terug te vinden van deze buurtwegen. Meer dan eens staan er op de tracés huizen, garages, omheiningen, hagen, bossen, … . In vele gevallen heeft een gebrek aan toezicht en onderhoud door de gemeenten ervoor gezorgd dat vele buurtwegen quasi volledig verdwenen zijn.

Niet alleen de Atlassen zijn grotendeels achterhaald, ook de Wet is toe aan vernieuwing. Veel van de wetsbepalingen beantwoorden immers niet meer aan de noden van de huidige samenleving.

Een samenspel tussen deze twee achterhaalde instrumenten (de Buurtwegenwet en de Atlassen) creëert heel wat problemen die vaak uitmonden in ellelange juridische procedures in hoofde van particulieren of gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dossier van het Eurostadion of gemeenten die door rechtbanken veroordeeld worden om de buurtwegen te herstellen in hun oorspronkelijke toestand zoals aangegeven in de Atlassen. Een greep uit de reeks steden en gemeenten die al werden veroordeeld: Haaltert, Holsbeek en  Lubbeek.

Licht aan het einde van de tunnel?

Op 1 september treedt het nieuwe Vlaams decreet houdende de gemeentewegen in werking.

Het is afwachten of dit decreet zoden aan de dijk gaat brengen voor steden, gemeenten en aangelanden die geconfronteerd worden met vaak zeer absurde situaties die betrekking hebben op (het onderhoud van) buurtwegen.

Kilian Stulens

Advocaat