Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

"Voorkom waar mogelijk,
vecht waar nodig"

GEVACO Compliance check
JURIDISCHE DOORLICHTING VAN BEDRIJVEN

Waarom uw bedrijf laten doorlichten?

Nieuwe regels, wijzigende wetten, bijkomende verplichtingen… als ondernemer is het haast onmogelijk om continu op de hoogte te blijven van alle juridische ontwikkelingen.

Tegelijkertijd neemt het aantal inspectiebezoeken van verschillende overheidsdiensten jaar na jaar toe. Een sociale inspectie of fiscale controle gebeurt meestal onaangekondigd en kan verstrekkende gevolgen hebben: inzage in en zelfs beslag op dossiers en computerbestanden, verhoren van bestuurders en werknemers, het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten, het opleggen van sancties bij vastgestelde inbreuken en/of tekortkomingen.

Met de legal scan gaat GEVACO uw onderneming op juridisch vlak adviseren zodat u zich weer volop kan concentreren op uw core-business.

 

Wat houdt een compliance check precies in?

Het Compliance & Advisory Team (CAT) van GEVACO ADVOCATEN bundelt alle expertise onder één dak om uw bedrijf een integrale, gespecialiseerde en proactieve aanpak aan te reiken om de complexe vraagstukken binnen het domein van controle en toezicht het hoofd te bieden.

Een beperkte doch doortastende legal check waarbij onze specialisten de belangrijkste aandachtspunten bij een controle door de sociale inspectie onder de loep nemen, zullen eventuele gebreken, tekortkomingen, valkuilen, of andere risico’s aan het licht brengen, zodat deze tijdig kunnen geremedieerd worden.

Komt het toch tot een conflict, sanctie of boete? Naast het verlenen van juridisch advies staat ons litigation team ook ten alle tijden klaar om uw belangen en die van uw onderneming in de rechtbank te verdedigen.

“GEVACO Advocaten bundelt alle expertise onder één dak om uw bedrijf een integrale en gespecialiseerde aanpak aan te reiken”

Legal scan
van uw onderneming

Team
fiscaal recht

– Wat gebeurt er als uw aangifte te laat is ingediend?

– Wordt een fiscale controle aangekondigd en heeft u als belastingplichtige een medewerkingsplicht?

– Kan de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken? – Welke inkomstenjaren kan de fiscus nog controleren en belasten?

– Kan u een akkoord sluiten met de fiscus en moet u meteen naar de rechtbank als de fiscus uw aangifte niet of slechts gedeeltelijk aanvaardt?

– Kan u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van uw vennootschap?

– Wat is een fiscale ruling en hoe werkt dit?

Team
arbeids- en sociale-zekerheidsrecht

– Zijn de (deeltijdse) arbeidsovereenkomsten van uw werknemers in orde? Werden uw werknemers tijdig DIMONA-gemeld? En hebben uw werknemers een geldig arbeidsreglement ontvangen?

– Wat als u buitenlandse werknemers wenst tewerk te stellen, wat is een LIMOSA? – Wat als u geconfronteerd wordt met een schijnzelfstandige?

– Mag het werk worden stilgelegd tijdens een controle?

– Wat als er sociaal-strafrechtelijke inbreuken worden vastgesteld: procedure voor de rechtbank of een administratieve boete? Wat zijn de mogelijkheden?

Team
privacyrecht

– Moet u altijd toestemming hebben om persoonsgegevens te gebruiken?

– Moet iedereen zijn gegevens kunnen inkijken?

– Wat is het recht om vergeten te worden?

– Wat zijn de bevoegdheden van de gegevensbeschermingsautoriteit?

– Wat moet u doen bij een datalek?

Team
strafrecht

– Wat bij een huiszoeking in uw onderneming? Welke onderzoeksdaden (beslag, telefoontaps, arrestaties) zijn mogelijk?

– Welke rechten heeft een bestuurder, medewerker bij een verhoor door de politie of de onderzoeksrechter?

– Onder welke voorwaarden is een minnelijke schikking mogelijk?

– Wie kan strafrechtelijk vervolgd worden? De onderneming en/of uzelf als bestuurder?

Team
bestuurs- en omgevingsrecht

– Heeft u voor alle constructies en verhardingen op uw terrein een vergunning nodig?

– Mogen agenten of verbalisanten ruimtelijke ordening de bouwplaats betreden? Mogen milieu-toezichthouders uw bedrijf altijd betreden?

– Kan u na controle een proces-verbaal nog vermijden? Wat moet u doen wanneer u een raadgeving of aanmaning ontvangt?

– Wat kan u doen om klachten van omwonenden te behandelen?

– Welke bestuurlijke maatregelen kan de inspectie opleggen? Kunnen zij bepaalde activiteiten stopzetten? Machines verzegelen? Een gehele of gedeeltelijke sluiting opleggen?

compliance & advisory team

Geert Joosten

Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht

Christoph Bielen

Privacyrecht

Lore Gyselaers

Strafrecht

Philippe Dreesen

Omgevings- en
bestuursrecht

Nog vragen?

Heeft u verder nog vragen of wilt u eens horen wat we voor u kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bedankt voor uw bericht!

We nemen spoedig contact met u op.

gevaco-logo-wit-zondertitel