NIEUW: wijzigingen rijopleiding sinds 1 maart 2024

  Wie voortaan een rijbewijs wil halen, zal rekening moeten houden met de volgende twee wijzigingen:   Vormingsmoment begeleider – voorlopig rijbewijs met begeleider dat 36 maanden geldig is (M36) en vervallen voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvoor eenmalig voorlopig rijbewijs (M12) werd aangevraagd: De begeleider van een dergelijke kandidaat-bestuurder zal voortaan verplicht worden om […]

Kennisgevingsplicht in het kader van het verhaalsrecht van de aansprakelijkheidsverzekeraar: Voor- of laattijdige kennisgeving leidt mogelijks tot verval van het verhaalsrecht

Waarover gaat het precies?   Art. 151 Verzekeringswet (2014) stelt voorop dat een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeraar (zoals de WAM-verzekeraar) in bepaalde situaties de benadeelde van een schadegeval moet vergoeden terwijl hij door de wet of door het verzekeringscontract zijn dekking tegenover de verzekerde had kunnen verminderen of zelfs had kunnen weigeren.   Denk bijvoorbeeld maar […]

DROOGTEWET IS GRONDWETTIG

Historie Assuralia, de koepel van de Belgische verzekeraars was naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de droogtewet aan te vechten die de verzekeraars verplichtte droogteschade aan woningen te dekken via de brandverzekering. Door de klimaatverandering en alsmaar toenemende droogte van de voorbij jaren ondervinden alsmaar meer huiseigenaars schade aan woning omdat door de droogte de […]

OPGELET VOOR EEN HYPO ACHTER HET STUUR!

  (Vonnis Pol. Genk, 12 januari 2023, onuitgegeven) Mevrouw X veroorzaakte een ongeval nadat zij getroffen werd door een hypo. Zij was sedert haar prille jeugd diabetespatiënt type 1 en aldus zeer goed op de hoogte van de acties die zij diende te ondernemen om haar bloedsuikerwaarden onder controle te houden. De waarden moeten voortdurend […]

Gevaco Advocaten en Allia-VHS slaan de handen in elkaar

Op 13 oktober gaven collega’s Kurt Smets en Karen Kelchtermans samen met Mark Stevens en An Schreurs van Allia-VHS Verzekeringen een boeiend ontbijtseminarie omtrent verzekeringen in de bouwsector. De sprekers van dienst gaven meer uitleg aan een gevarieerd publiek binnen de sector met de bedoeling hen een ruimer inzicht te verlenen in de verschillende verzekerbare […]

Gevaco Advocaten geeft in-house opleiding bij verzekeraar EUROMEX

  Op 15 en 22 september hebben enkele van onze experten twee boeiende seminaries gegeven aan de dossierbeheerders bij verzekeraar EUROMEX.   Veerle Janssen, Christoph Bielen, Valerie Ghysen en Alexander Vanlessen gingen in een meer theoretisch luik dieper in op de aankoop van motorvoertuigen. Topics als de totstandkoming van de overeenkomst, de contractuele verplichtingen, remedies […]

Help, mijn vlucht is gecanceld! Wat nu? 

De zomermaanden en de langverwachte vakanties, staan voor de deur. Valiezen pakken en vertrekken! Maar wat als de luchtvaartmaatschappij plots jouw vlucht cancelt? De afgelopen dagen wordt immers de ene staking na de andere aangekondigd bij de luchtvaartmaatschappijen. Vele vliegtuigen zullen bijgevolg de Belgische bodem niet verlaten.  ki

Vermoeden van onschuld in het wegverkeer

Het vermoeden van onschuld van ondernemingen bij overtredingen van de Wegverkeerswet werd door het Hof van Cassatie andermaal in de verf gezet bij arrest van 14 december 2021.

In dit arrest benadrukt het Hof van Cassatie benadrukt de bewijslast die het Openbaar Ministerie draagt in strafzaken. Dit principe luidt: “U bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.” Het is algemeen principe en geldt bijgevolg dus ook voor ondernemingen.