HET ALGEMENE CONTENTIEUX OMGEVINGSRECHT VOLLEDIG BIJ RAAD VERGUNNINGSBETWISTINGEN?

Afdeling Wetgeving van Raad van State houdt voorlopig de boot af.
Op heden is de Raad voor Vergunningsbetwistingen (“RvVb”) onder meer bevoegd voor beroepen ingesteld tegen omgevingsvergunningen en beslissingen inzake onteigeningen. De Vlaamse decreetgever wil nu ook de beroepen tegen RUP’s, stedenbouwkundige verordeningen en definitieve voorkeursbesluiten en projectbesluiten inzake complexe projecten onderbrengen bij de RvVb. Dit zou ervoor zorgen dat het volledige contentieux ‘omgevingsrecht’ ondergebracht wordt bij één administratief rechtscollege. De Afdeling Wetgeving van de Raad van State heeft echter een aantal interessante bemerkingen bij dit idee.