Uitnodiging seminarie 02.02.2023: Belangrijke nieuwigheden in het arbeidsrecht: bent u nog mee?

De Belgische wetgever heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten in het arbeidsrecht. Naast de nieuwe wetgeving rond de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers en de medische overmacht is 2022 geëindigd met nog heel wat nieuwe wetgeving die belangrijke nieuwigheden en wijzigingen introduceert in het Belgische arbeidsrecht. Wij denken hierbij aan de volgende nieuwigheden: de mogelijkheid […]

Nieuwe polyvalente ruimte kent vuurdoop

Op 8 december vond, in samenwerking met het CLB Externe Preventie, het seminarie inzake re-integratie van langdurig zieken en medische overmacht plaats. Mr. Geert Joosten belichtte het nieuwe wetgevende kader, waarna dokter Wietske Hoogerwerf toelichting gaf bij de praktische toepassing van de nieuwe regelgeving. Het seminarie vond plaats in de nieuwe polyvalente ruimte van ons […]

SEMINARIE 08/12/2022: NIEUWE WETGEVING RE-INTEGRATIE EN MEDISCHE OVERMACHT

  Bijna iedere werkgever krijgt te maken met (langdurig) zieke werknemers die na een periode van ziekte hun arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wensen te hervatten. Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever én de werknemer? Hoe verloopt een re-integratietraject nu in de praktijk?  En wat als de werknemer niet meer terug kan komen? Met het […]

NIEUWIGHEDEN IN HET ARBEIDSRECHT !

We hebben er lang op moeten wachten maar op 10 november 2022 werd de wet houdende arbeidsbepalingen, ook wel de ‘arbeidsdeal’ genoemd, eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij sommen graag kort voor u de belangrijkste nieuwigheden op.

Dinsdag 18 oktober: Ontbijtseminarie outplacement

De outplacementbegeleiding heeft in het Belgische arbeidsrecht al een hele weg afgelegd. Eerst bedoeld om ‘oudere’ werknemers te begeleiden naar een nieuwe job, werd het een algemene maatregel in het kader van het activeringsbeleid, zowel individueel als collectief. Maar wat is dat nu juist, outplacement? Heeft iedereen er recht op en zo ja, wat zijn […]

HEET, HETER, HEETST … EN WAT OP DE WERKVLOER ?

Deze week zou wel eens de warmste week van 2022 kunnen worden. In bepaalde beroepscategorieën zal het geen evidentie zijn om het hoofd koel te houden. Maar wanneer het effectief op het werk te warm wordt, hebben werknemers dan ook recht op bijvoorbeeld beschermende maatregelen ? Wij zochten het even voor u uit.

10 juni 2021 – Telewerk na corona: hype of werkelijkheid?

De verplichting van de overheid om telewerk in te voeren om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, heeft een nieuwe bedrijfscultuur teweeggebracht in vele ondernemingen. Is deze vorm van arbeid een lang leven beschoren of was het slechts een tijdelijke hype?