NIEUWE VERPLICHTINGEN VOOR ONDERNEMINGEN DOOR DE “KLOKKENLUIDERS-WET”

Heeft uw onderneming minstens 50 werknemers ? Weet dan dat u verplicht bent om een intern meldkanaal in te richten waar werknemers (maar ook ex-werknemers, stagiairs, bestuurders, enz.) — zonder enig risico op represailles én met de nodige ondersteuning —, melding kunnen maken van inbreuken van allerlei aard die ze binnen uw bedrijf hebben vastgesteld.

INSPECTIEDIENSTEN VOEREN IN NOVEMBER NIEUWE BLITZ-CONTROLES UIT!

De verschillende inspectiediensten inzake sociale zekerheid, zoals deze van de RSZ, RVA, RIZIV, …. zullen in de maand november hun bijzondere aandacht vestigen op de sector van de carwashes en dit in het kader van de gekende blitz-controles. In het kader van deze controles kunnen de inspectiediensten zich laten bijstaan door de politiediensten. Neem voor […]

INSPECTIEDIENSTEN VOEREN BLITZ-CONTROLES UIT!

De verschillende inspectiediensten inzake sociale zekerheid, zoals deze van de RSZ, RVA, RIZIV, …. gaan in de maand september weer letterlijk de baan op om blitz-controles uit te voeren. In september zullen zij hun bijzondere aandacht richten op de land- en tuinbouwsector (paritair comité nr. 144 + 145). Naast deze specifieke controles blijven de reguliere […]

INSPECTIEDIENSTEN VOEREN BLITZ-CONTROLES UIT!

De verschillende inspectiediensten inzake sociale zekerheid, zoals deze van de RSZ, RVA, RIZIV, …. gaan in de maand mei weer letterlijk de baan op om blitz-controles uit te voeren.gee

Kunnen zijn wie je bent, ook op de werkvloer

Acties zoals de warmste week brengen het welzijn van ieder van ons onder de aandacht. Ook op de werkvloer is het van belang je goed te voelen tussen jouw collega’s. Een werkgever werd onlangs voor de Franstalige Correctionele Rechtbank te Brussel strafrechtelijk vervolgd wegens het gebrek aan voldoende preventiemaatregelen omtrent het psychosociaal welzijn van zijn werknemers.