Wijziging erfbelasting

Vanaf 1 september 2018 zullen de wijzigingen in voege treden aan de erfbelasting.
Op die datum treedt ook het nieuwe federale erfrecht in werking. Hiervoor verwijzen we naar een andere publicatie op deze website.

Nieuwe regeling inzake verwerping erfenissen

Iedereen kon tot voorheen de erfenis van iemand naast de gewone zuivere aanvaarding, aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of verwerpen wat ook kon gebeuren via een verklaring op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

WETSVOORSTEL VAN 25.01.17 TOT HERVORMING VAN HET ERFRECHT

Op 25.01.17 werd een wetsvoorstel ingediend tot hervorming van het erfrecht. Doelstelling van de wetgever is het huidige erfrecht te moderniseren. De huidige regels en principes dateren van 1804 en de wetgever wil deze regelgeving aanpassen aan de langere levensverwachting en de moderne samenlevingsvormen.