Naamsverandering na wijziging afstammingsband: nieuwe regelgeving sedert 1 maart 2024

De wijziging van iemand zijn afstammingsband kan ertoe leiden dat hierdoor ook de familienaam aangepast zal worden. Op 1 maart 2024 is er nieuwe regelgeving in werking getreden omtrent deze naamsverandering na de wijziging van een afstammingsband. De betreffende wet van 19 december 2023 zorgt er onder andere voor dat minderjarige kinderen die de leeftijd […]

Wettelijk kader ingevoerd inzake het statuut en de vergoeding van bewindvoerders

Op 30 november 2023 werd de wet van 8 november 2023 betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierin wordt het statuut en de vergoeding van de bewindvoerder wettelijk verankerd. Deze wet treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 september 2025. Wij […]

EEN GEHUWDE DRAAGMOEDER: MAG DE BIOLOGISCHE WENSVADER GEWOON DE VADER ZIJN?

Het draagmoederschap in België kent geen wettelijke regeling. Afspraken tussen de wensouders en draagmoeder zijn juridisch niet bindend of afdwingbaar voor de rechtbank. Dit neemt niet weg dat het in de praktijk wel bestaat. De regels inzake afstamming blijven dan ook van toepassing, zelfs al werd er een contract afgesloten. De wettelijke moeder is de […]

WEEK-WEEK? Neen, dankjewel!

Na een scheiding laaien de discussies over het verdere verblijf en de opvang van de kinderen vaak erg hoog op. In de meeste gevallen vindt één van de ouders dat hij zijn kinderen te weinig te zien krijgt en stapt hij naar de rechtbank in de hoop hen op basis van een vonnis meer bij zich te kunnen hebben. Maar wat als één van de ouders vindt dat de andere de kinderen meer moet opvangen?c

Wel of geen prik?

Er bestaat vandaag (nog) geen algemene vaccinatieplicht tegen het coronavirus in België. Volwassenen kunnen nog steeds zelf beslissen of ze al dan niet gevaccineerd worden. Maar hoe zit het met kinderen (vanaf 5 jaar) die nu ook nagenoeg allemaal een uitnodiging voor een eerste prik ontvangen hebben? Hebben zij de toestemming van hun ouders nodig en wat als ouders en/of kind van mening verschillen?

DWW raakt de kern van bemiddeling

De Warmste Week draait dit jaar rond het thema: ‘Kunnen zijn wie je bent.’ Ook elk kind heeft het recht om te zijn wie hij of zij is.