Familienaamswijziging wordt soepeler vanaf 1 juli 2024

  In de Belgische wetgeving heeft men altijd het principe gehanteerd dat de familienaam onveranderlijk is. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een afwijking van dit principe worden aanvaard. Wie op dit moment zijn of haar familienaam wil wijzigen, moet een procedure volgen bij de FOD Justitie. Het begint met het indienen van een gemotiveerd schriftelijk […]

FISCALE VOORDELEN VOOR CO-OUDERS

Vanaf inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024 is het mogelijk om in Vlaanderen het fiscaal voordeel van de vermindering van de onroerende voorheffing te verdelen onder de niet meer samenwonende ouders van kinderen.

Naar een meer genderinclusief rechtssysteem: wijziging geslachtsregistratie/voornaam om transredenen meermaals mogelijk vanaf 1 oktober 2023

Het Grondwettelijk Hof velde op 19 juni 2019 een belangrijk arrest waarin de Transgenderwet van 25 juni 2017 op een aantal punten vernietigd werd. Zo oordeelde het Hof dat de principiële onherroepelijkheid van een aanpassing van de geslachtsregistratie personen met een fluïde genderidentiteit op ongerechtvaardigde wijze discrimineert. Ook het feit dat transgenderpersonen hun voornaam maar éénmalig kunnen aanpassen is volgens het Hof ongrondwettig. Deze ongrondwettigheden worden nu door de wetgever rechtgezet met ingang van 1 oktober 2023 door de wet van 20 juli 2023 tot wijziging van diverse bepalingen over de aanpassing van de geslachtsregistratie. 

KAN (OOK) IK MIJN STIEFKIND ADOPTEREN?

Nieuw-samengestelde gezinnen zijn vandaag geen uitzondering meer. Binnen deze gezinnen ontstaan er vaak hechte banden tussen het stiefkind en zijn stiefouder. Sterker nog, sommige stiefouders beschouwen hun stiefkind als hun eigen kind en willen hun band dan ook juridisch verankerd zien en het stiefkind een gunstig erfrechtelijk statuut geven. Een stiefouderadoptie kan hiervoor een mogelijke piste zijn. Maar wat als het stiefkind al door een andere stiefouder geadopteerd werd?

Verzwegen slippertje geeft recht op schadevergoeding

In een baanbrekend arrest van 21 januari 2022 oordeelde het Hof van Beroep in Gent dat een moeder en biologische vader van een kind samen een fout begingen en een schadevergoeding van bijna 10.000 euro verschuldigd waren door hun onenightstand te verzwijgen tegenover de eigenlijke, bedrogen liefdespartner van de moeder die het kind, geboren uit dit slippertje, als het zijne erkende .

VACCINEREN OF NIET: WIE BESLIST?

De Belgische overheid is ondertussen gestart met haar vaccinatiecampagne in de strijd tegen het coronavirus. Oudere mensen komen als één van de eersten aan de beurt. Zij zijn echter niet verplicht om zich te laten vaccineren. Maar wat indien zij niet meer toe in staat zijn hierover een beslissing te nemen? Wie zal er dan voor de wilsonbekwame oudere mogen of moeten beslissen of hij al dan niet gevaccineerd wordt?

TWEE MEEMOEDERS VOOR ÉÉN KIND ? SALOMONSOORDEEL GEWENST !

Wanneer twee wensouders kiezen voor een medisch begeleide voortplanting, kan de partner van de moeder het kind als meemoeder erkennen. Wat als hun relatie nadien misloopt? En wat als de nieuwe partner van de moeder het kind opeens erkent?