UPDATE: termijn om nieuwe verklaring 111.3-2024 in te dienen wordt verlengd tot 1 juli 2024!

Gisteren heeft de Administratie een erratum gepubliceerd (Circulaire 2024/C/35) bij de Circulaire (2024/C/32) van 8 mei, aangezien er onduidelijkheid bestond over de toepassing van de administratieve toegeving inzake het indienen van de nieuwe verklaring 111.3-2024 in het kader van de overgangsregeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief in het geval van de levering van een gebouw na afbraak en heropbouw.

Nieuwe verklaring 111/3 in te dienen vóór 31.05.2024 door bouwpromotoren voor toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% in geval van verkoop (levering) na afbraak en heropbouw!

Sedert 1 januari 2024 kunnen bouwpromotoren in het kader van de ingevoerde (permanente) regeling inzake afbraak en heropbouw niet langer genieten van het verlaagd btw-tarief van 6% voor de verkoop van een woning. In het kader van een overgangsregeling kunnen verkopen tot eind 2024 nog van het verlaagd btw-tarief van 6% genieten. In een nieuwe FAQ verduidelijkt de Administratie dat er dan wel een nieuw formulier 111/3-2024 ingediend zal moeten worden vóór 31 mei 2024 of uiterlijk op het moment van de voorlopige oplevering in het geval van een verkoop op plan!

Het bewijs van de rechtsgeldige publicatie van gemeentelijke belastingreglementen aan de hand van informaticagegevens eindelijk aanvaard

  De rechtsgeldige publicatie van gemeentelijke belastingreglementen is het voorwerp van menige discussies met belastingplichtigen.   Het Vlaamse Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de bekendmaking van belastingreglementen moet gebeuren via de webtoepassing van de gemeente en dat het bewijs van de bekendmaking en de datum ervan moet blijken uit […]

De fiscale visitatie veronderstelt (blijvende) toestemming

De wet voorziet dat onder bepaalde voorwaarden aan de Administratie in het kader van een fiscale controle vrije toegang moet worden verleend tot beroepslokalen en zelfs tot de woning van de belastingplichtige. Dit is de zogenaamde ‘fiscale visitatie’. Er bestaat in de rechtspraak reeds geruime tijd de tendens om aan deze fiscale visitatie een zeer […]

FISCALE VOORDELEN VOOR CO-OUDERS

Vanaf inkomstenjaar 2023, aanslagjaar 2024 is het mogelijk om in Vlaanderen het fiscaal voordeel van de vermindering van de onroerende voorheffing te verdelen onder de niet meer samenwonende ouders van kinderen.

UITERLIJK TOT 31 DECEMBER 2023 KAN U NOG EEN FISCALE REGULARISATIE AANVRAGEN!

Hoewel de mogelijkheid tot het regulariseren van federale belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw,…) op tegoeden in het buitenland reeds lange tijd bestaat, zijn er nog steeds mensen die momenteel een regularisatieaanvraag indienen. Vaak worden zij geconfronteerd met het gegeven dat hun Belgische bank de overbrenging van tegoeden weigert die bij het aflopen van bijvoorbeeld een levensverzekeringscontract […]

VINTED RAPPORTEERT AAN DE FISCUS: GEEN REDEN TOT PANIEK!

Vinted geeft aan zijn gebruikers te kennen met ingang van volgend jaar de informatie van gebruikers te zullen melden aan de fiscus, indien deze in een tijdspanne van één jaar (2023) meer dan 30 verkopen verrichten of meer dan 2.000 euro aan inkomsten hebben genoten.