Belastingvoordeel voor de handelsverhuurder die huur kwijtscheldt

Begin dit jaar heeft de federale overheid een maatregel ingevoerd, dewelke verhuurders van panden, bestemd voor professioneel gebruik, er van moest overtuigen om de huur van deze panden, verschuldigd voor de periode van omwille van de covid-19-pandemie verplicht opgelegde sluiting, geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

VLAAMSE CODEX WONEN 2021

Sinds 1 januari van dit jaar is de Vlaamse Codex Wonen van kracht. De Vlaamse regering bundelde in dit wetboek nagenoeg al de regelgeving met betrekking tot het Vlaams woonbeleid.

WONINGHUUR: UITHUISZETTING (TIJDELIJK?) TERUG MOGELIJK

De aanbeveling van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van 1 november 2020 aangaande het niet laten doorgaan van uithuiszettingen werd op 6 januari 2021 ingetrokken. Uithuiszetting is in Vlaanderen bijgevolg opnieuw mogelijk.

BLOKDOWN: SYNDICI EN MEDE-EIGENAARS BLIJF (NOG STEEDS) IN UW KOT

De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de COVID-19-pandemie raken de gehele bevolking. Net als alle Belgen zullen ook syndici en (mede-)eigenaars van appartementen in hun kot moeten blijven. Welke gevolgen heeft dit nu voor de algemene vergadering van de mede-eigenaars? Kunnen er nog steeds dringende werken worden uitgevoerd aan de mede-eigendom? Wat met het mandaat van de syndicus?