(VER)HUREN? ENKELE TIPS

  Overweegt u als eigenaar van een woning of appartement om dit te huur te stellen maar vreest u de hieraan verbonden risico’s? Weet dan dat in geval van niet betaling van de huur beroep gedaan kan worden op het “fonds voor bestrijding van uithuiszettingen”. Dit fonds verleent tussenkomst aan het OCMW wanneer het OCMW […]

Belastingvoordeel voor de handelsverhuurder die huur kwijtscheldt

Begin dit jaar heeft de federale overheid een maatregel ingevoerd, dewelke verhuurders van panden, bestemd voor professioneel gebruik, er van moest overtuigen om de huur van deze panden, verschuldigd voor de periode van omwille van de covid-19-pandemie verplicht opgelegde sluiting, geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

VLAAMSE CODEX WONEN 2021

Sinds 1 januari van dit jaar is de Vlaamse Codex Wonen van kracht. De Vlaamse regering bundelde in dit wetboek nagenoeg al de regelgeving met betrekking tot het Vlaams woonbeleid.

WONINGHUUR: UITHUISZETTING (TIJDELIJK?) TERUG MOGELIJK

De aanbeveling van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van 1 november 2020 aangaande het niet laten doorgaan van uithuiszettingen werd op 6 januari 2021 ingetrokken. Uithuiszetting is in Vlaanderen bijgevolg opnieuw mogelijk.