NIEUWE WETGEVING: HOE SCHULDEN VAN EEN CONSUMENT INVORDEREN?

Op 4 mei laatstleden werd er een nieuwe wet goedgekeurd houdende invoeging in het Wetboek van economisch recht van een boek XIX “Schulden van de consument”.
Deze nieuwe wet is van toepassing op elke vervallen en onbetaalde schuld van een consument aan een onderneming.
Daarnaast biedt de wet een regelgevend kader voor elke minnelijke invordering van schulden en elke activiteit van minnelijke invordering van schulden van een consument aan een onderneming.