Virtuele valstrikken: phishing-fraude neemt steeds toe

  Phishing-fraude is een steeds toenemende bedreiging voor particulieren en ondernemingen.  Wat is phishing precies? Kan phishing voorkomen worden? En bestaat er ook een remedie wanneer u toch het slachtoffer werd van phishing en mogelijk veel geld kwijt bent?   Phishing, smishing, vishing, social engineering – what’s in a name? Phishing is een vorm van […]

WETSVOORSTEL KADERWET GEREGLEMENTEERDE CANNABISMARKT

In de Belgische kamer van Volksvertegenwoordigers is op 20.06.2019 een wetsvoorstel van kaderwet ingediend om te komen tot een gereglementeerde cannabismarkt. Hieronder vindt u de link naar dit wetsvoorstel, dat ik hieronder bespreek. voorstel van kaderwet tot instelling van een gereglementeerde cannabismarkt   Over dit wetsvoorstel werd debat gevoerd in de Kamercommissie Justitie op 24.10.2023. […]

HET STRAFWETBOEK NOG WAT STRAFFER

Op 31 december 2022 trad de wet van de wet van 6 december 2022, alias de wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken (versie IIbis), in werking.

GRONDWETTELIJK HOF OPENT DEUR VOOR (UITGESTELD) CASSATIEBEROEP IN ASSISENZAKEN

Bij arrest van 29.09.2022 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het gebrek aan cassatieberoep tegen de beslissing van de voorzitter van het hof van assisen om een bepaalde getuige niet op te nemen in de lijst van te horen getuigen (art. 278 § 4 Sv.) een schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel, vervat in de artikelen 10 en 11 Grondwet.