Karen Kelchtermans schittert in het Magazine Federale Verzekering voor ondernemers!

Mr. Karen Kelchtermans schittert vanaf deze week op de cover van #23 van het Magazine Federale Verzekering voor ondernemers ‘Business Contact’. Ze geeft er enkele concrete tips over hoe bouwondernemers zich in moeilijke tijden van dalende winstgevendheid en afkoeling van het werkvolume kunnen wapenen. Niet alleen is het maken van duidelijk afspraken belangrijk, maar ook […]

Droogteschade moet worden vergoed

In mijn vorige artikelen gaf ik reeds meer duiding omtrent ‘schade door grondverzakking’ en de ‘droogtewet’ die door de verzekeraars werd aangevochten bij het Grondwettelijk Hof.

ASBESTATTEST VERPLICHT VANAF 23 NOVEMBER 2022

Vanaf vandaag 23 november 2022 moet er bij elke ‘overdracht onder levenden’ van een woning of gebouw dat is gebouwd voor 2001 een asbestattest overhandigd worden aan de koper.

Afschaffing attest verlaagd btw-tarief 6%

Renovatiewerken aan woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief van 6%. De woning moet bijvoorbeeld (hoofdzakelijk) privé worden gebruikt, ouder zijn dan 10 jaar,….

Om te kunnen genieten van dit verlaagde tarief diende de aannemer een attest op te maken waar de klant bevestigt dat de voorwaarden voldaan werden. Op dit niet gestandaardiseerd attest dient er vermeld te worden over welk onroerend goed dit gaat, dient er bevestigd te worden dat het huis ouder is dan 10jaar en dient de opdrachtgever te bevestigen dat het onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning.

Een gewaarschuwd VME…

Sinds 1 april 2017 is het voor elke vereniging van mede-eigenaars verplicht hun syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te registreren. Maar niet elke VME houdt zich hieraan. CD&V-kamerlid Leen Dierick wil daar verandering in brengen door een sanctie in te voeren voor VME’s die nalaten hun syndicus te registreren.

SCHADE DOOR GRONDVERZAKKING

Verzakkingen door droogte voortaan gedekt door de brandverzekering met de interpretatieve wet van 6 oktober 2021.