Een gewaarschuwd VME…

Sinds 1 april 2017 is het voor elke vereniging van mede-eigenaars verplicht hun syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te registreren. Maar niet elke VME houdt zich hieraan. CD&V-kamerlid Leen Dierick wil daar verandering in brengen door een sanctie in te voeren voor VME’s die nalaten hun syndicus te registreren.

Erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties

Een erfdienstbaarheid vergemakkelijkt de exploitatie van onroerende goederen. Ze heeft als doel om eigendomsconflicten te voorkomen. Alhoewel ze ook vaak een bron is van ergernis….