Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Consument voortaan beter beschermd door nieuwe garantieregels

  • Handels- en Economisch recht

Vanaf 1 juni 2022 heb je als consument ook écht twee jaar garantie

 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 17 maart 2022 een wetsontwerp goedgekeurd waarbij de Europese garantierichtlijn naar Belgische wetgeving wordt omgezet. Met deze wetgeving worden consumenten voortaan beter beschermd gedurende de garantietermijn op goederen die ze hebben aangekocht.

Als consument kan je nog steeds aanspraak maken op een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Hier veranderen de nieuwe regels niets aan: de garantietermijn van twee jaar blijft behouden. Dit betekent dat consumenten, die binnen voormelde termijn met een gebrek in de door hen aangekochte goederen worden geconfronteerd, recht hebben op herstelling of vervanging van het goed. Wanneer dat niet mogelijk is, moet de consument vergoed worden.

Evenwel leerde de praktijk dat de consument vaak met lege handen achterbleef. Als het goed binnen de 6 maanden na aankoop een gebrek vertoont, wordt vermoed dat dit gebrek reeds bestond op het ogenblik van de aankoop. De verkoper zal bijgevolg moeten bewijzen dat het gebrek niet aanwezig was of een gevolg is van een verkeerd gebruik door de consument. Slaagt de verkoper hier niet in, heeft de consument recht op herstel of vervanging van het goed.

Wanneer het gebrek zich evenwel pas na 6 maanden na aankoop manifesteerde, was het de consument die onder de oude regels moest bewijzen dat het gebrek reeds bestond op ogenblik van de aankoop. Dit was veelal een moeilijk te leveren bewijs, waardoor consumenten in de praktijk vaak geen aanspraak konden maken op de wettelijke garantie.

Om dit probleem op te lossen wordt de bewijslast met de nieuwe garantieregeling voor de volledige garantietermijn van 2 jaar bij de verkoper gelegd.

Wanneer binnen die termijn van twee jaar een gebrek optreedt, gaat men ervan uit dat het gebrek reeds aanwezig was bij aankoop. Het is dan aan de verkoper om aan te tonen dat dat niet het geval was. Vanaf 1 juni 2022 zal de verkoper dus gedurende de volledige garantietermijn van 2 jaar moeten aantonen dat de consument zelf verantwoordelijk is voor het gebrek, bv. door een verkeerd gebruik van het goed.

Wat betreft tweedehandsgoederen, voorziet de nieuwe wetgeving ook in een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. De verkoper mag deze termijn evenwel terugbrengen tot minimaal 1 jaar, maar enkel indien de consument hierover op duidelijke wijze werd geïnformeerd en hiermee ook  uitdrukkelijk heeft ingestemd.

De nieuwe garantieregeling zal het de consument voortaan aldus een stuk eenvoudiger maken, en zal er in principe toe leiden dat de garantietermijn van 2 jaar in de praktijk ook effectief 2 jaar duurt.

Voor verdere informatie kan u altijd contact nemen met ons kantoor en vragen naar Mr. Alexander Vanlessen of Mr. Peter Bouts.