Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

CORONA – WIST JE DAT…

  • Algemeen
  • de Koning een besluit heeft uitgevaardigd (KB nummer 2 genaamd) dat bepaalt dat de rechter de zaken op dit moment zoveel mogelijk schriftelijk in beraad moet nemen? Dit wil zeggen dat de rechter, indien mogelijk, in uw zaak zonder mondelinge toelichtingen een besluit zal nemen. Er vindt dan geen “zitting voor het gerecht” meer plaats waarin alle partijen (vaak advocaten) hun zegje doen. Hier kan natuurlijk van worden afgeweken wanneer het noodzakelijk is dat de rechter u in het echt ziet om wat vragen te stellen of wanneer een mondelinge toelichting toch is aangewezen.
  • alle conclusietermijnen (in burgerlijke zaken) waarvan de laatste dag eindigt in deze coronatijden automatisch worden verlengd? In veel zaken krijgen de partijen de kans om hun standpunt op papier te zetten voor een bepaalde datum. Deze datums worden nu automatisch verlengd indien zij eindigen tussen 9 april en 3 mei 2020. Vermits de rechters (net zoals de advocaten) geen voorstander zijn van deze maatregel, proberen wij zoveel mogelijk onderling af te spreken om de oude termijnen toch te behouden. Zo zal uw zaak geen nodeloze vertragingen oplopen.
  • het mogelijk is dat de dag waarop uw zaak zal worden behandeld, nogmaals wordt uitgesteld, ook nadat de maatregelen zijn opgeheven? Dit omdat er steeds minimaal één maand tussen de laatste conclusietermijn en de zittingsdatum moet zitten. Doordat deze termijnen automatisch opschuiven, kan het zijn dat ook de zittingsdatum moet worden opgeschoven. Ook van deze maatregel proberen zowel wij als de rechters zoveel mogelijk af te wijken om niet nog meer vertragingen op te lopen. Op deze manier proberen wij een snelle behandeling van uw zaak te bekomen.
  • bedrijven uit niet-essentiële sectoren terug mogen opstarten vanaf 4 mei 2020? De veiligheidsmaatregelen moeten echter wel te allen tijde worden nageleefd door ieder bedrijf. Telewerk blijft de norm. Er mogen geen rechtstreekse contacten zijn met klanten, er wordt alleen business-to-business gewerkt. Vanaf 11 mei mogen ook winkels de deuren weer openen onder strikte voorwaarden. Scholen in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs openen gradueel de deuren vanaf 18 mei.