Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

COVID-19 OP DE WERKVLOER

  • Arbeidsrecht en Sociale-Zekerheidsrecht

Het bedrijfsleven wordt stilaan hervat. Helaas staat de teller van het aantal dagelijkse coronabesmettingen nog steeds niet op nul. Hierdoor is de kans reëel dat u op de werkvloer wordt geconfronteerd met een besmette collega of werknemer. De vraag zal bijgevolg wel eens rijzen of COVID-19 kan worden erkend als een arbeidsongeval of beroepsziekte. Wij zochten dit even voor u uit.

1. COVID-19 als arbeidsongeval?

Er is sprake van een arbeidsongeval wanneer een werknemer door een plotse gebeurtenis een letsel (een trauma of ziekte) heeft opgelopen tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werknemer moet dus kunnen bewijzen dat hij op de werkvloer besmet is geraakt.

In de praktijk blijkt dat dergelijk bewijs niet gemakkelijk te leveren is aangezien er nog steeds niet met zekerheid kan worden gezegd hoe COVID-19 zich precies verspreidt. Bovendien kunnen de vermoedens van besmetting worden weerlegd door de arbeidsongevallenverzekeraar door het bewijs te leveren dat bijvoorbeeld de regels van social distancing strikt worden gerespecteerd of er voornamelijk aan telewerk wordt gedaan binnen het bedrijf.

2. COVID-19 als beroepsziekte?

Een beroepsziekte onderscheidt zich van een arbeidsongeval doordat er geen plotselinge gebeurtenis is vereist maar wel een langdurige blootstelling tijdens de uitvoering van de arbeid. We kunnen hierbij denken aan het personeel van de gezondheidszorg of de supermarkt.

Om het bewijs van een beroepsziekte te vergemakkelijken, heeft de wetgever voorzien in een beroepsziektelijst. COVID-19 is opgenomen in de beroepsziektelijst voor de essentiële diensten en voor de periode van de lockdown (28 maart 2020 tot en met 17 mei 2020). Zo kan bijvoorbeeld de COVID-19 besmetting van een medewerker in de gezondheidszorg die aan het werk was op 20 maart 2020 worden erkend als beroepsziekte.

Indien u niet in een essentiële dienst tewerkgesteld bent of niet tijdens de periode van de lockdown aan het werk was, kan COVID-19 als beroepsziekte worden erkend op voorwaarde dat er sprake is van een duidelijk beroepsrisico door blootstelling. U moet dus bewijzen dat u de ziekte heeft kregen door het uitvoeren van het werk.

Besluit

COVID-19 kan theoretisch zowel als arbeidsongeval als beroepsziekte worden erkend. In de praktijk lijkt deze erkenning echter een stuk moeilijker aangezien er een zware bewijslast op de besmette persoon rust.

Mr. Karlien Vanweser en Mr. Geert Joosten