Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

De kilometerheffing op vrachtwagens

 • Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht

Sinds 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) of totale massa (MTM) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

De aangeduide wegen vindt men op de Viapass-website.

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen. Dat toestel noemt men een ‘On Board Unit’ (OBU).

Dit toestel registreert via GPS-technologie de gereden kilometers. De installatie en uitbating van het systeem gebeurt nu enkel door Satellic NV.

Deze heeft servicepunten in heel België en in de buurlanden bij de grensovergangen.

Het toestel aanschaffen kost 135 EUR.

Per gereden kilometer bedraagt het bedrag, afhankelijk van de totale MTM van het voertuigen en de euronorm per uitstoot tussen de 0,15 en 0,20 euro gemiddeld.

Welke voertuigen moeten de kilometerheffing betalen en aldus een werkende OBU (On Board Unit) hebben?

Het is het maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van de trekker die bepaalt of de kilometerheffing van toepassing is of niet. MTT is hetzelfde als maximaal toegelaten massa (MTM).

 • Alle voertuigen voor goederenvervoer met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton moeten een werkende OBU hebben op alle Belgische wegen.
 • Ook deze voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven, moeten een werkende OBU hebben op alle Belgische wegen.

Vallen hier ook onder:

 • takelwagens
 • trekkers van kermisattracties
 • voertuigen met een rittenkaart
 • voertuigen met een Z-plaat (handelaarsplaat).

Elk voertuig dat de kilometerheffing moet betalen, moet een werkende OBU (On Board Unit) hebben.

Welke voertuigen moeten geen kilometerheffing betalen en geen OBU hebben:

De volgende voertuigen met een MTT van meer dan 3,5 ton zijn niet onderworpen aan de kilometerheffing:

 • werktuigmachines die geen goederen vervoeren, zoals mobiele kranen, hoogtewerkers/verreikers, graafmachines, bulldozers, betonpompen zonder mixer, dumpers
 • voertuigen met proefritplaat ZZ
 • oldtimers met een O-nummerplaat
 • mobilhomes
 • trekkers van kermiswoonwagens (als op de trekker ’kermis‘ staat vermeld)
 • tractoren die nooit gebruikt worden als trekker (alleenrijdende tractors)
 • opleidingsvoertuigen als zij voldoen aan deze voorwaarden:
 1. er is dubbele besturing in de cabine
 2. ze vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bijv. betonblokken)
 3. ze zijn aan de buitenkant herkenbaar met de benaming ’rijschool‘ op de cabine
 4. zij zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek.

Bepaalde soorten voertuigen met een MTT van meer dan 3,5 ton kunnen een vrijstelling van de kilometerheffing krijgen

Dit moet wel door de eigenaar zelf worden aangevraagd. Dit gebeurt aldus niet automatisch. (Belastingsdienst afhankelijk van zetel of woonplaats)

Het gaat om voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor defensie, civiele bescherming, brandweer en politie, medische doeleinden of voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Wat met controles en boetes?

Wie geen OBU heeft, wie de OBU niet heeft aanstaan, wie niet betaalt of wie fraudeert op de tolwegen, zal via detectie-apparatuur opgespoord kunnen worden. Er zijn controles op alle Belgische wegen.

De standaard boete is 1.000 euro als u niet in orde bent met de voorschriften van het Kilometerheffingssysteem en een van de drie gewesten dit detecteert.

Voor verdere vragen kunt u steeds op ons kantoor terecht.

Kurt SMETS