Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

De omgevingsvergunning – Voorontwerp van decreet goedgekeurd

  • Algemeen

De Vlaamse Regering heeft op 19 april 2013 het voorontwerp van het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd. Uit de nota aan de leden van de Vlaamse Regering blijkt dat het decreet haar effect niet zal missen.

De Vlaamse regering heeft zich met dit decreet ten doel gesteld één vergunningsprocedure tot stand te brengen, waarin zowel stedenbouwkundige- als milieutechnische aspecten worden behandeld. Hierbij wordt een antwoord geboden aan een jarenlange verzuchting vanuit de ondernemingswereld, waar sinds jaar en dag wordt gepleit voor snellere procedures voor investeringsprojecten.

De geïntegreerde procedure moet het mogelijk maken dat een onderneming op basis van één vergunningsaanvraag, één openbaar onderzoek en één adviesronde uiteindelijk één vergunning bekomt, die toelating kan geven om een stedenbouwkundige handeling uit te voeren en- een inrichting te exploiteren.

U begrijpt dat de omgevingsvergunning het Vlaamse vergunningenbeleid volledig door elkaar zal schudden. In onze nieuwsbrief nummer 39 (begin juli 2013) wijden wij een aparte bijdrage aan de belangrijkste wijzigingen van het omgevingsdecreet.