Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

De opdracht van architect KAN beperkt worden tot fase ruwbouw-winddicht.

  • Bouwrecht

Een bouwheer is verplicht om beroep te doen op een architect voor het opmaken van de plannen en voor de controle op de uitvoering van de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is opgelegd.

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 19 mei 2016 bevestigd dat de opdracht van de architect kan beperkt worden tot de fase ruwbouw-winddicht.

Het Hof stelt dat de architect, nà de uitvoering van de ruwbouwwerken, niet gehouden is verdere tussenkomsten te verlenen voor de afwerkingswerken, die op zich wettelijk zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect of waarvoor op zich geen stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Verder nuanceert men dat ingeval van een beperkte opdracht de afwerkingswerken niet de oplossing van een constructieprobleem mogen inhouden of de stabiliteit van het gebouw wijzigen. Het is aan de architect om dit na te gaan.

Uiteraard kan men de opdracht van de architect steeds contractueel uitbreiden zodat de architect controle moet uitvoeren tot de volledige afwerking van de woning.

Het is dus belangrijk om in de architectuurovereenkomst een duidelijke omschrijving te geven van de opdracht van de architect.

 

Karen Kelchtermans