Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

De Vlaamse Regering Schafte op 1 Januari 2019 de vestigingswet af: kan iedereen nu een bouwbedrijf opstarten?

 • Bouwrecht

Welke wet werd afgeschaft ?

Onder de vroegere vestigingswetgeving moest een ondernemer, op 2 mogelijke manieren, zijn beroepsbekwaamheid bewijzen:

1/ via nuttige beroepservaring of

2/ aan de hand van het gepaste getuigschrift of diploma

Het doel van de vestigingswet was dubbelvoudig : ten eerste het verzekeren van kwaliteit in de sector en ten tweede het beschermen van de consument.

Onder invloed en druk van de Europese Unie werd de vestigingswet afgeschaft, aangezien Europa de wetgeving strijdig vond met de vrijheid van ondernemen.

De verschillende bouwfederaties hebben aangedrongen op een hervorming in plaats van een afschaffing, maar de Vlaamse Regering heeft in één keer de hele wetgeving afgeschaft.

Voor wie geldt de afschaffing ?

 • [AdTech Ad] Ruwbouwactiviteiten
 • Algemene aannemingsactiviteiten
 • Algemeen schrijnwerk
 • Eindafwerkingsactiviteiten
 • Installateur-frigorist
 • Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
 • Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
 • Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
 • Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
 • Plaatsen en herstellen van schrijnwerk en glazenmaker
 • Elektrotechnische activiteiten

De afschaffing gebeurde alleen in Vlaanderen, wat zijn hiervan de gevolgen ?

Opvallend is dat de Brusselse en Waalse Regering hun wetgeving, voorlopig althans wél nog behouden.

Er dient dus een onderscheid gemaakt te worden :

 • U heeft uw domicilie of maatschappelijke zetel in Vlaanderen:

Dan hoeft U vanaf 1 januari 2019 geen diploma of ervaring meer voor te leggen of aan te tonen. Zowel de basiskennis bedrijfsbeheer als alle gereglementeerde beroepen werden er immers afgeschaft.

 • U heeft als aannemer uw domicilie of maatschappelijke zetel in het Waals gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk gewest:

Dan moet u, indien van toepassing, zowel de beroepsbekwaamheden als de basiskennis bedrijfsbeheer zoals voorheen bewijzen.

Kan iedereen nu zonder meer een bouwbedrijf opstarten ?

Ondanks het feit dat de vestigingswetgeving in Vlaanderen is afgeschaft, wordt de kwaliteit en veiligheid momenteel via heel wat controlemomenten in het bouwproces in het oog gehouden: keuringsattesten, veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever, architecten,…

De uitdaging voor de Vlaamse Regering zal er in bestaan te blijven waken over kwaliteit en veiligheid in de bouwsector en hiertoe ook de vereiste middelen aan te reiken. De vraag is of dit doel nog kan bereikt worden, nu de vestigingswet is afgeschaft.

Het gegeven dat de wetgeving in Wallonië en Brussel nog niet werd afgeschaft, kan dan weer de deur openzetten voor concurrentieverstoring binnen ons eigen land en zorgt voor een onduidelijke situatie voor aannemers.

U mag bovendien niet vergeten dat elke activiteit die U op regelmatige basis uitoefent, ook nog steeds met de correcte NACEBEL-codes in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) moet worden opgenomen. Voor meer info, verwijzen wij naar een eerder artikel: https://advocatenbureau-gevaco.be/nieuws/update-inschrijving-in-kruispuntbank-der-ondernemingen/363/

Het is dus belangrijk dat uw inschrijving in de KBO op punt staat, zeker nu de economische inspectie in het kader van de opsporing van spookbedrijven in het hele land controles uitvoert.

 

Karen Kelchtermans