Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Aansprakelijkheids- Verzekerings- en Verkeersrecht voor ondernemingen

U kan bij ons gespecialiseerd team terecht voor advies, een burgerlijke of strafrechtelijke procedure. Wij staan ter beschikking om uw belangen te behartigen wanneer u zelf slachtoffer bent geworden of wanneer u zelf aansprakelijk wordt gesteld.

Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van een auto-ongeval, stormschade, brand- en waterschade, aansprakelijkheid voor werknemers of zaken die u onder uw bewaring heeft, alsook procedures tegen de overheid ingevolge schade door gebrekkige infrastructuur.

Wij verlenen bijstand wanneer u als burgerrechtelijk aansprakelijke wordt gedagvaard voor strafbare feiten begaan door uw werknemer.

Ons team heeft eveneens de nodige expertise in dossiers aangaande transportrecht (overlading, ladingzekering, rij- en rusttijden, technische vereisten, etc.)

Wij onderzoeken samen met u of u uw rechtsbijstandsverzekeraar kan aanspreken alvorens een procedure op te starten.

Verkeersrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Verzekeringsrecht

Verkeersrecht

Voor alle inbreuken op de verkeerswetgeving kan u bij ons gespecialiseerd team terecht voor advies, burgerlijke – of strafrechtelijke verdediging.

Ons gespecialiseerd team staat uw onderneming bij wanneer deze gedagvaard wordt voor de rechtbank.

Wij behartigen uw belangen met veel toewijding voor de Politierechtbanken over het hele land.

Mogelijke vragen

  • Mijn werknemer heeft een verkeersongeval veroorzaakt met een bedrijfsvoertuig en de politie vraagt de werkgever om inlichtingen? Moet ik het inlichtingenformulier invullen?
  • Wie kan worden aangesproken bij overlading van een vrachtwagen?

Aansprakelijkheidsrecht

Wanneer uw onderneming geconfronteerd wordt met een schadegeval, kan u op ons beroep doen voor zowel een advies, een minnelijke oplossing als bijstand in een gerechtelijke procedure.

Wij leveren gepersonaliseerde bijstand wanneer uw onderneming betrokken is bij een schadegeval, al dan niet veroorzaakt door uw werknemer. Verder hebben wij de nodige expertise in brand-, en stormschadedossiers waarbij uw onderneming schade lijdt.

Deskundig advies en slagvaardigheid staan bij ons centraal.

Mogelijke vragen

  • Mijn werknemer heeft een inbreuk gepleegd op de wegcode met een bedrijfsvoertuig. Kan mijn onderneming hiervoor aangesproken worden?
  • Mijn werknemer heeft een verkeersongeval veroorzaakt tijdens de werkuren met een bedrijfsvoertuig. De politie vraagt de werkgever om inlichtingen o.m. over de identiteit van de bestuurder. Moet het inlichtingenformulier worden ingevuld?
  • Wie kan worden aangesproken bij overlading van een vrachtwagen?
  • De lading van een vrachtwagen van mijn onderneming is beschadigd, wie kan ik aanspreken?

Verzekeringsrecht

Wij ondersteunen uw onderneming bij alle mogelijke verzekeringsgeschillen.

Voorbeelden hiervan zijn aansprakelijkheidsverzekeringen (bv. alle polissen Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid), zaakverzekeringen (bv. brand, diefstal, storm, etc.) en persoonsverzekeringen ( bv. arbeidsongevallen, groepsverzekeringen, etc.)

Wij verlenen gemotiveerde adviezen op maat, staan u bij in de afhandeling van uw (schade)claim en voeren van onderhandelingen alsook behartigen wij uw belangen in het kader van expertises, arbitrageprocedures etc.

boete berekenen online

boetecalculator

Wij staan u bij met straf advies

Kurt Smets

Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht
[email protected]

Read more

Ann van Dijck

Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht
[email protected]

Read more

Veerle Janssen

Aansprakelijkheidsrecht, Beslag
[email protected]

Read more

Lia Van de Weyer

Aansprakelijkheids-, Verzekerings- en Verkeersrecht
[email protected]

Read more

Hanne Keteleers

Aansprakelijkheids-, verzekerings- en verkeersrecht

Read More