Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Bouwrecht voor ondernemingen

De bouwsector speelt een belangrijke rol in de Belgische economie. Ons team van specialisten helpt bouwpartners en toeleveranciers met het opstellen van goede contracten en algemene voorwaarden. Zo bevindt uw bedrijf zich in de best mogelijke positie om te anticiperen op eventuele problemen en krijgt u meer tijd om u te focussen op uw “core business”. Moesten er zich toch problemen voordoen, dan bepalen wij samen met u de beste strategie.

Ik ben bouwheer

Ik ben architect

Ik ben bouwpromotor (Wet Breyne- woningbouwwet)

Ik ben aannemer

Ik ben onderaannemer

Ik ben veiligheidscoördinator

Ik ben EPB-verslaggever

Ik ben ingenieur/studiebureau

Ik ben een projectmanager

Ik ben een verzekeraar in de bouwsector

Ik ben handelaar in bouwmaterialen

Ik ben bouwheer

De groei van een bedrijf gaat vaak gepaard met de uitbouw van de bedrijfspanden of de renovatie van het bestaande pand, om uw bedrijf relevant te laten blijven en alle kansen te geven om haar missie waar te maken. Wij staan bij om dit op de best mogelijke manier aan te pakken.

Meest gestelde vragen

  • De aannemer/architect legt ons een contract voor, maar waat moet ik op letten en bescherm ik best mijn onderneming ?
  • Hoe kunnen wij ons gedurende het bouwproces het best beschermen aan de hand van verschillende overeenkomsten?
  • De aannemer vraagt de betaling van het saldo van zijn facturen, maar hij heeft de werken nog niet volledig uitgevoerd, wat kan ik doen?
  • Ik heb de indruk dat mijn aannemer en de architect onder één hoedje werken, wat kan ik hieraan doen?
  • De aannemer werkt niet verder en haalt de vooropgestelde deadline niet, wat kan ik doen?
  • Wie moet alle informatie aan mijn EPB-verslaggever bezorgen?
  • De aannemer heeft zijn werken uitgevoerd, maar er zijn verschillende gebreken die de aannemer weigert te herstellen, wat kan ik doen?
  • De werf verloopt niet vlot, maar het is mij niet duidelijk, welke verplichting de bouwpartners precies hebben, wat kan ik doen?
  • Wie moet het as-builtplan aan mij bezorgen?
  • Kan ik de voorlopige oplevering van de werken weigeren?
  • Is de architect verplicht om werfverslagen op te stellen?
  • Wie moet het postinterventiedossier opstellen?
  • De aannemer komt niet meer opdagen op de werf, wat kan ik doen?
  • Wie is er verantwoordelijk voor de coördinatie op de werf?
  • Mijn architect en aannemer hebben steeds discussie over de uitvoering van de werken, zodat we in een impassen zitten, wat kan ik doen?
  • Welke verzekeringen zijn interessant om af te sluiten tijdens het bouwproces?
  • De aannemer is failliet gegaan, wat zijn de opties van mij bedrijf?
  • Het dak van mijn bedrijfshal lekt, 3 jaar nadat de werken zijn opgeleverd, hoe pak ik dit best aan?
  • Er deden zich problemen aan tijdens de werf en de aannemer stelt voor een dading op te stellen, waar moet ik op letten?
  • Mijn bedrijf wil een nieuwe showroom bouwen, welke bouwpartners neem ik best onder de arm en hoe zorg ik ervoor dat alles vlot verloopt?
  • Is het interessant om een ABR-verzekering af te sluiten?
  • Kan u mij bijstaan bij de voorlopige oplevering?
  • Tijdens de waarborgperiode doen er zich problemen voor, wie kan ik aanspreken?
  • De werken zijn 8 jaar geleden definitief opgeleverd, maar de gevelpanelen komen los, wat zijn mijn opties?

Ik ben architect

De architect krijgt alsmaar meer verantwoordelijkheden toebedeelt in het bouwproces. U wil zich bezighouden met de creatieve kant en de wensen van de bouwheer, wij staan u bij om te anticiperen op problemen, maar als die zich toch voordoen, om u in de best mogelijke positie te plaatsen.

Meest gestelde vragen

  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik maximaal beschermd wordt door mijn architectenovereenkomst?
  • Een woning die ik heb ontworpen, zie ik nu in een andere gemeente quasi identiek terugkomen. Is dit een schending van mijn auteursrecht?
  • Mijn opdrachtgever is een zelfbouwer, waar moet ik op letten?
  • Wie moet het as-builtplan opstellen?
  • Sluit ik best zelf een overeenkomst af met de stabiliteitsingenieur, of laat ik dat over aan de bouwheer?
  • Er is een klacht ingediend bij de Orde van Architecten en ik word uitgenodigd voor een verhoor. Wat zijn mijn rechten en waarop moet ik letten?
  • Ik heb een sanctie ontvangen van de tuchtraad van de Orde van Architecten, kan ik hier nog iets tegen doen?
  • Mijn erelonen worden niet betaald, mag ik de werf stilleggen?
  • De aannemer weigert mijn instructies op te volgen, wat kan ik doen?
  • Ben ik verplicht mij te houden aan de Deontologische norm nr. 2? Ben ik verplicht om werfverslagen op te stellen?
  • De aannemer voert de werken niet correct en niet op tijd uit, maar de bouwheer maakt een heel aantal verwijten aan mijn adres, hoe kan ik me best verdedigen?

Ik ben bouwpromotor (Wet Breyne- woningbouwwet)

De bouwpromotor moet van alle markten thuis zijn, zijn klanten overtuigen en begeleiden, de meest optimale contracten afsluiten, een goed contact onderhouden met het bouwteam en snel kunnen ingrijpen, indien er zich toch problemen voordoen.

Meest gestelde vragen

  • Sommige appartementen worden in opbouw verkocht, andere appartementen zijn al afgewerkt. Welk contract sluit ik best af met de koper?
  • De VME blijft de voorlopige oplevering van de gemene delen weigeren, wat kan ik doen?
  • Welke voorwaarden neem ik best op in het contract met de aannemer?
  • Een koper is een procedure tegen mij opgestart, omdat de woning een aantal bouwproblemen kent wat kan ik doen?

Ik ben aannemer

Als aannemersbedrijf staat u voor heel wat uitdagingen: u dient uw opdrachtgever te overtuigen en te begeleiden, goede contacten te onderhouden met de andere bouwpartners, uw eigen team aan te sturen en als bedrijfsleider slimme beslissingen te nemen. Ons team staat klaar om de strategie samen met ute bepalen.

Meest gestelde vragen

  • Hoe kan ik via een aannemingsovereenkomst mijn rechten maximaal vertalen?
  • Hoe stel ik mijn algemene voorwaarden op en wanneer moet ik deze meedelen?
  • De werken zijn uitgevoerd, maar de bouwheer weigert de waarborg vrij te geven, wat kan ik doen?
  • Er doen zich problemen voor met de bouwtmaterialen die verwerkt zijn, ben ik hiervoor verantwoordelijk? Wie moet het as-builtplan opstellen?
  • Ik ontvang een PV van ingebrekestelling in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten, wat kan ik doen?
  • Ik ben het niet eens met de aanpak en instructies van de architect, wat zijn mijn opties?* De werfverslagen van de architect zijn geen weerspiegeling van de bouwwerf zelf, wat kan ik doen?
  • Mijn facturen worden niet betaald, welke stappen kan ik ondernemen?
  • Wie moet het as-builtplan opmaken?
  • Ben ik verplicht een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?
  • Ik ontvang een rechtstreekse vordering van de onderaannemer van mijn onderaannemer, hoe ga ik hiermee om?
  • De bouwheer weigert het PV van voorlopige oplevering te tekenen, wat kan ik doen?
  • De bouwheer dreigt met ambtshalve maatregelen, hoe ga ik hier best mee om?
  • Mijn onderaannemer werkt niet meer verder, maar ik zit met strikte deadlines, wat kan ik doen?

Ik ben onderaannemer

De onderaannemer is vaak afhankelijk van de wensen van zijn opdrachtgever

Meest gestelde vragen

  • Hoe kan ik mijn rechten als onderaannemer maximaal vrijwaren in een overeenkomst van onderaanneming?
  • Ik ontving een rechtstreekse vordering van de bouwheer, wat moet ik hiermee doen?
  • Het contract dat de hoofdaannemer voorlegt, plaatst me in een heel moeilijke posite, wat kan ik doen?
  • De werken die ik in opdracht van de aannemer moest uitvoeren, zijn naar zijn voldoening uitgevoerd, maar toch word ik niet betaald, wat kan ik doen?
  • De hoofdaannemer legt mij een overeenkomst voor, voor welke clausules moet in in het bijzonder opletten?

Ik ben veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator inzake veiligheid en gezondheid heeft een aantal belangrijke taken om ervoor te zorgen dat arbeidsongevallen op de bouwwerf vermeden worden. Wij staan u bij in het opstellen van de overeenkomst alsook indien er zich problemen voordoen.

Meest gestelde vragen

  • Hoe kan ik via een contract met mijn opdrachtgever mijn rechten maximaal vrijwaren?
  • Waar ligt de grens van mijn verplichtingen als veiligheidscoördinator bij tussenkomst van een architect?
  • Wat indien de bouwheer mij niet op de hoogte heeft gebracht van alle informatie?

Ik ben EPB-verslaggever

De EPB-eisen spelen de laatste jaren een steeds maar meer belangrijke rol in de bouwsector en daarom ook de rol van de EPB-verslaggever. Bij het opstellen van de startverklaring en de EPB-aangifte, zijn tal van zaken waarmee rekening moet gehouden worden. Wij staan de EPB-verslaggever bij, zowel bij de opmaak van een overeenkomst als bij conflicten die zich voordoen.

Meest gestelde vragen

  • Hoe sluit ik een overeenkomst af met de bouwheer, waarin mij rechten optimaal gevrijwaard zijn?
  • Waar ligt de grens van mijn verplichtingen als EPB-verslaggever?
  • Wat kan ik doen indien ik niet voldoende informatie ontvang om de EPB-aangifte op te stellen?

Ik ben ingenieur/studiebureau

De ingenieur heeft een cruciale rol in een bouwproces, aangezien de stabiliteit en stevigheid van een gebouw fundamenteel zijn. Wij begeleiden u bij het opstellen van het juiste contract met de bouwheer of architect, dat u in de best mogelijke positie plaatst of staan u bij op het moment dat er zich conflicten voordoen.

Meest gestelde vragen

  • Hoe kan ik in een overeenkomst met de bouwheer mijn rechten maximaal veilig stellen?
  • Hoe kan ik mijn aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperken?
  • Hoe is mijn positie tegenover de architect?
  • Wie controleert de stabiliteitsstudie?
  • Ik ontvang een ingebrekestelling van de bouwheer, hoe kan ik hier best op reageren?
  • Ik word gevraagd om vrijwillig tussen te komen in een lopende gerechtelijke procedure, wat kan ik best doen?
  • Ben ik verplicht om controle uit te voeren op de stabiliteitswerken?

Ik ben een projectmanager

Binnen grote bouwprojecten wordt er meer en meer een projectmanager aangesteld die het bouwwerk controleert en de bouwheer bijstaat. Het is belangrijk om de rol van de projectmanager goed af te bakenen, van die van de andere bouwpartners, zodat het voor iedereen duidelijk is, wat er van elkaar verwacht wordt. Wij staan u bij, om een goed contract met uw opdrachtgever op te stellen en in te grijpen indien er zich toch problemen voordoen.

Meest gestelde vragen

  • Hoe kan ik best een overeenkomst met de bouwheer afsluiten, zodat mijn rechten maximaal gevrijwaard zijn?
  • Hoe zorg ik ervoor dat de verschillende bouwcontracten goed op elkaar afgestemd zijn?
  • Wie moet er zorgen voor het postinterventiedossier en het as-builtplan ?
  • Wie moet de werfverslagen nakijken? Wat indien mijn facturen niet betaald worden, omdat de aannemer de werken niet goed uitvoert?
  • Wat indien de bouweer de voorlopige oplevering weigert? * Welke verzekering kan ik best afsluiten?

Ik ben een verzekeraar in de bouwsector

In de bouwsector spelen specifieke aansprakelijkheden zowel vóór, tijdens of na de uitvoering van de werken, waarbij het moment van de voorlopige oplevering cruciaal is. Er bestaan verschillende types van de verzekeringspolissen, zoals de Alle Bouwplaats Risico’s (ABR-verzekering), de tienjarige aanpsprakelijkheidsverzekering alsook de BA na uitbating en na werken, met elk hun eigen voorwerp. Wij geven advies en bieden begeleiding bij het indien van een schadeclaim, ook in het kader van de fiscaal aftrekbare rechtsbijstandverzekering (Wet Geens).

Meest gestelde vragen

  • Valt een specifieke schade onder de dekking van de polis?
  • Ik wens graag een eerste advies na een schadegeval, om in te schatten wat de slaagkansen van de verzekerde zijn.
  • Dient de ABR-verzekering dekking te verlenen in mijn concrete geval?
  • Is de verzekerde verplicht om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, valt hij onder de specifieke voorwaarden?
  • Mijn verzekerde ontving een ingebrekestelling, hoe kan hierop het best gereageerd worden?
  • Welke schade kan als gevolgschade beschouwd worden en valt dus onder dekking van de polis?

Ik ben handelaar in bouwmaterialen

Handelaars in bouwmaterialen vervullen verschillende rollen: koper van bouwmaterialen van de producent, verkoper van de bouwmaterialen aan de aannemer of eindgebruiker, aannemer in bepaalde gevallen dat er niet alleen materialen worden geleverd maar ook diensten worden geleverd. Wij staan u bij bij het opmaken van uw overeenkomst en algemene voorwaarden, die u in de best mogelijke positie plaatsen of staan u bij indien er zich toch problemen voordoen.

Meest gestelde vragen

  • Wat kan ik best opnemen in mijn algemene voorwaarden en wanneer deel ik deze mee?
  • Wat indien er zich problemen voordoen met gevelstenen die ik in China heb aangekocht?
  • Hoe ga ik om met prijsstijgingen in de internationale markt?
  • De bouwheer spreekt mij aan, omdat er een probleem is met de geleverde beton, hoe pak ik dit best aan?
  • Mijn facturen worden niet betaald, ondanks het feit dat ik alles geleverd heb op de werf, wat kan ik doen?

Wij staan u bij met straf advies

Karen Kelchtermans

Bouwrecht, Vastgoed, Handels- en Economisch recht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Maarten Broekx

Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Liezel Naus

Handels- en Economisch recht, Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more