Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Straf- en Strafprocesrecht voor ondernemingen

De procureur des Konings kan ervoor opteren om uw onderneming en/of u als bestuurder strafrechtelijk te vervolgen. Met welk type van misdrijf u ook geconfronteerd wordt, ons gespecialiseerd en multidisciplinair team van strafpleiters staat permanent voor u klaar voor bijstand, advies en verdediging. Wij begeleiden zowel slachtoffers, verdachten als veroordeelden in dossiers van fraude, valsheid, sociale en fiscale misdrijven… Juridische diepgang en discretie staan bij ons centraal.

Verhoor en andere onderzoeksdaden

Dagvaarding

Slachtoffer

Verdachte

Veroordeelde

Procedure

Verhoor en andere onderzoeksdaden

U wordt als bestuurder uitgenodigd voor verhoor of krijgt te maken met een inval op uw bedrijf? Het is cruciaal om vanaf het prille begin een gespecialiseerde advocaat te raadplegen omdat uw verklaring belangrijke gevolgen kan hebben voor het verdere verloop van uw zaak. Wij staan voor u paraat om u voorafgaand in te lichten over uw rechten en/of om u bij te staan bij uw verhoor voor de politie, douane, sociale inspectie of onderzoeksrechter. Juridische diepgang en discretie staan bij ons centraal.

Meest gestelde vragen

  • Er is een inval in mijn bedrijf, mogen alle documenten ingekeken worden en zelfs in beslag genomen worden?
  • Mogen mijn werknemers ondervraagd worden?
  • Moet ik toegang geven tot alle bedrijfslokalen?
  • Wie is strafrechtelijk aansprakelijk binnen het bedrijf?
  • Kan ik als bestuurder van een bedrijf, naast mijn bedrijf ook vervolgd worden?
  • Er is een partij goederen/er zijn machines van mijn bedrijf in beslag genomen, wat nu?
  • Kan ik een schikking treffen met het Openbaar Ministerie, de BBI, de douane en de Sociale Inspectie?

Dagvaarding

U heeft als bestuurder van een onderneming een dagvaarding ontvangen? Dit betekent dat u en/of uw bedrijf betrokken is in een zaak die door de rechtbank zal worden behandeld. Ons team van strafpleiters heeft ruime ervaring in procedures voor de correctionele rechtbanken en hoven van beroep overal te lande. Voor de zwaarste misdaden treden wij op voor de volksjury van het hof van assisen. In laatste instantie, kan u naar het Hof van Cassatie trekken. Dit Hof oordeelt evenwel niet over de feiten en onderzoekt alleen of de wet werd nageleefd en of de procedureregels werd nageleefd. Onze afdeling strafrecht heeft de nodige expertise in huis en beschikt over het vereiste bijzonder getuigschrift om u ook in deze procedure van dienst te kunnen zijn.

Meest gestelde vragen

  • Ik heb als (bestuurder van een) onderneming een dagvaarding ontvangen voor de correctionele rechtbank of voor het hof van beroep. Raadpleeg ik best een advocaat? Moet ik daar persoonlijk aanwezig zijn?
  • Wordt de zaak gepleit op de datum vermeld in de dagvaarding?
  • Wat betekent de vermelding agendazitting?
  • Zal ik op de zitting geconfronteerd worden met de tegenpartij?
  • Wie is allemaal op de zitting aanwezig?
  • Hoe verloopt de zitting voor de rechtbank in strafzaken? Kan ik als bestuurder worden aangehouden op de zitting?

Slachtoffer

Ook uw bedrijf kan het slachtoffer worden van een misdrijf en daarbij potentieel reputatieschade oplopen bij uw cliënteel of uw handelspartners. Het kan hierbij gaan om informaticafraude, hacking, misbruik van vertrouwen, bedrieglijk onvermogen, … Welke acties kan u ondernemen om uw schade of die van uw bedrijf te beperken en te verhalen ? Ons team heeft de nodige skills in huis om u van A tot Z doorheen het juridisch kluwen van strafrechtelijke procedures te loodsen. Samen met de afdelingen sociaal-, fiscaal – en ondernemingsrecht benaderen wij uw dossier bovendien vanuit een multidisciplinaire invalshoek.

Meest gestelde vragen

  • Hoe leg ik klacht neer?
  • Ik werd slachtoffer, hoe kan ik een schadevergoeding krijgen?
  • Mijn onderneming werd het slachtoffer van valsheid in geschriften/corruptie?
  • Mijn onderneming werd het slachtoffer van een faillissementsmisdrijf?
  • Mijn handelspartner/schuldenaar maakt zich bedrieglijk onvermogend? Wat kan ik daartegen ondernemen?
  • Mijn bedrijf wordt geconfronteerd met hacking en informaticafraude. Wat nu?
  • Mijn werknemer werd betrapt op diefstal of misbruik van vertrouwen. Welke stappen kan ik best ondernemen?

Verdachte

Naast uw onderneming kan u als bestuurder ook zelf in het vizier komen van het strafrecht, aarzel niet om beroep te doen op ons gespecialiseerd team voor advies en bijstand. Wij behartigen uw belangen met veel gedrevenheid en waken over het correct verloop van de procedure. Een strafrechtelijke veroordeling kan verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen voor uw onderneming maar ook voor u persoonlijk en moet dan ook zo veel als mogelijk worden vermeden.

Meest gestelde vragen

  • Naast mijn onderneming word ik zelf ook gedagvaard, welke zijn mijn rechten?
  • Ik word uitgenodigd voor verhoor (terugverwijzing naar eerste kopje “verhoor en andere onderzoeksdaden”)
  • Wanneer en onder welke voorwaarden kan ik een schikking treffen met het openbaar ministerie, de BBI, de douane en de sociale inspectie?
  • Ik word verdacht van fraude; valsheid in geschriften, corruptie, wat nu?
  • Ik word verdacht van hacking, informaticafraude. Waar moet ik mij aan verwachten?
  • Moet ik mij aan onaangename media-aandacht verwachten/mag mijn naam in de pers genoemd worden?
  • Ik krijg bezoek van de douaneautoriteiten of van de BBI? Moet ik alles zomaar toestaan?
  • De sociale inspectie over de vloer? Waar mag ik mij aan verwachten en hoever reikt de medewerkingsplicht?
  • Riskeer ik een beroeps-of bestuurdersverbod? Hoever reikt dit en kan ik iets ondernemen om dit te vermijden ?

Veroordeelde

Een strafrechtelijke veroordeling kan verstrekkende gevolgen hebben voor u als bestuurder of voor uw onderneming. Ons gespecialiseerd team bekijkt graag samen met u welke de mogelijkheden zijn om de draad terug op te pikken.

Meest gestelde vragen

  • Mijn onderneming werd veroordeeld? Wat komt er op het strafblad en wat betekent dit? Kan ik nog deelnemen aan overheidsopdrachten?
  • Ik werd als bestuurder samen met de onderneming veroordeeld. Kan ik hiertegen nog iets ondernemen?
  • Wie betaalt de geldboete die ik als bestuurder van de onderneming heb opgelopen? Staat het bedrijf in voor de betaling van de geldboete ?
  • Kan ik mijn strafblad of dat van mijn bedrijf terug blanco krijgen?
  • Ik kreeg een beroepsverbod ? Wat houdt dit in? Mag ik nog bestuurder zijn?

Procedure

In een strafprocedure gelden strikte spelregels die moeten worden nageleefd: strakke termijnen en specifieke procedures. Politie, Procureur en onderzoeksrechter beschikken elk over specifieke en verregaande bevoegdheden, waaronder een huiszoeking, beslag, telefoontap, … Bijstand van een gespecialiseerd advocaat is een must. Uw advocaat ziet toe op de correcte naleving van de procedureregels, dit is cruciaal voor de bescherming van uw recht van verdediging en uw recht op een eerlijk proces.

Meest gestelde vragen

  • Mag de politie de computers van mijn onderneming uitlezen?
  • Mag ik als bestuurder van een onderneming worden afgeluisterd?
  • Krijg ik mijn in beslag genomen auto of goederen ooit nog terug?
  • Ik krijg bezoek van de douaneautoriteiten of van de BBI? Moet ik alles zomaar toestaan?
  • De sociale inspectie over de vloer? Waar mag ik mij aan verwachten en hoever reikt de medewerkingsplicht?
  • Hoe verloopt een procedure voor het Hof van Cassatie?
  • Kan ik naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens trekken?
  • Wanneer en onder welke voorwaarden kan ik een schikking treffen met het parket?
  • Hoe kan ik klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen?
  • Wanneer is mijn dossier verjaard?
  • Wanneer is er sprake van een procedurefout? Welke gevolgen heeft dit?

Wij staan u bij met straf advies

Jan Swennen

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Lore Gyselaers

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Louisa Van Looy

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Charline Froyen

Straf- en Strafprocesrecht
[email protected]

Read more

Linde Straetmans

Strafrecht en Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht

Read More