Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Arbeidsrecht voor overheden

Het is niet ongebruikelijk dat een overheid en / of autonome overheidsinstelling contractueel personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de bepalingen van de verschillende wetgevingen omtrent de rechtspositie van personeel tewerkgesteld bij de overheid.

Onze arbeidsrechtelijke specialisten kunnen u met raad en daad bijstaan voor advies, maar ook in het kader van gerechtelijke procedures.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Meest gestelde vragen

  • Kan een overheid een contractuele werknemer aanwerven?
  • Waarmee dient een overheid rekening te houden bij de aanwerving van een contractueel personeelslid?
  • Onder welke arbeids- en loonsvoorwaarden kan een contractueel personeelslid worden tewerkgesteld?
  • Vallen de contractuele personeelsleden ook onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomsten zoals in de privé-sector?
  • Wat met het ontslag van een contractueel personeelslid?
  • Dient het ontslag van een contractueel personeelslid gemotiveerd te worden?
  • Kan een contractueel personeelslid worden ontslagen om dringende redenen?
  • Dient er een arbeidsreglement aanwezig te zijn voor de contractuele personeelsleden?
  • Hebben de contractuele personeelsleden recht op jaarlijkse vakantie zoals hun collega’s in de privé-sector?
  • Kunnen contractuele personeelsleden overgaan naar een statutair ambt?

Wij staan u bij met straf advies

Geert Joosten

Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht, Sportrecht
[email protected]

Read more

Linde Straetmans

Strafrecht en Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht

Read More