Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Straf in Bouwrecht voor overheden

De uitvoering van overheidsopdrachten wordt beheerst door een complexe reglementering die snel evolueert, zowel op Belgisch als Europees vlak. Laat u tijdens de verschillende fases van uw bouwproject begeleiden door ons team van specialisten, zodat u in het geval van problemen kan terugvallen op een snel en goed onderbouwd actieplan.

Ik ben een opdrachtgevend bestuur (overheidsopdrachten)

Ik ben een opdrachtgevend bestuur (overheidsopdrachten)

Het opdrachtgevend bestuur en de leidend ambtenaar hebben heel wat taken indien men een nieuwe school, een nieuw ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een openbaar zwembad, een bibliotheek, een nieuw stadhuis wil realiseren. Waar moet u op letten? Hoe verhouden de verschillende bouwpartners zich? Wat kan ik ingrijpen als het toch mis gaat, wij begeleiden u stap voor stap.

Meest gestelde vragen

  • De aannemer van mijn project in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten, haalt de vooropgestelde uitvoeringstermijn niet, wat kan ik doen?
  • Hoe kan ik correct een vertragingsboete opleggen?
  • Ik ontving een rechtstreekse vordering van een onderaannemer, hoe pak ik dit best aan?
  • Welke verzekering kan ik best afsluiten?
  • De aannemer vraagt de 2de helft van de borg vrij te geven, maar er zijn nog een aantal problemen niet opgelost, hoe pak ik dit aan?
  • Kan ik ambtshalve maatregelen opleggen aan de aannemer, welke stappen moet ik daartoe zetten?
  • De noden van mijn gemeente zijn gewijzigd en ik wens de opdracht die aanvankelijk werd gegeven, aan te passen, hoe pak ik dit best aan?
  • Wanneer mag de prijsherzieningsclausule worden toegepast?
  • De aannemer maakt mij als bestuur een heel aantal verwijten, hoe ga ik hiermee om?
  • De aannemer deelt mee dat hij gecontronteerd wordt met duurdere prijzen van bouwmaterialen, kan hij die aan mij doorrekenen?
  • Er doen zich 3 jaar na de definitieve oplevering problemen voor met waterinsijpeling via het dak, wie kan ik aanspreken?

Wij staan u bij met straf advies

Karen Kelchtermans

Bouwrecht, Vastgoed, Handels- en Economisch recht, Bemiddeling
[email protected]

Read more

Maarten Broekx

Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more

Liezel Naus

Handels- en Economisch recht, Bouwrecht, Vastgoed
[email protected]

Read more